چشم انداز دانشگاه پیام نور

چشم انداز دانشگاه پیام نور
دانشگاه پیام نور در افق 1404 دانشگاهی با ویژگیهای ذیل است:

- توسعه یافته، پویا، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی ایران و متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی ایرانی 

- توانا در تولید، انتشار و حفظ دانش و پژوهش های متکی بر آموزشهای نیمه حضوری، باز و از دور و توانمند در راستای حل چالش های جهانی
- پویا در جهت جذب نیروهای خلاق و نخبگان علمی و پژوهشی
- جامع و فراگیر در گستره سرزمینی و فراسرزمینی منطبق با استانداردهای جهانی
- دارای تعامل سازنده و مؤثر با مراکز علمی جهان در زمینه علم و فناوری و پژوهش براساس مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران
 

تمامی حقوق این سایت برای فراگیر پیام نور محفوظ است