ضوابط نیم سال دانشپذیری

ضوابط نیم سال دانشپذیری


 - نمره نهایی لازم برای قبولی بر اساس تاثیر 80 در صدی میانگین دروس حاصل از آزمون دانش پذیری  و تاثیر 20 درصدی میانگین مدرک کارشناسی می باشد

 - میانگین مدرک کارشناسی برای  دانش پذیرانی که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند حاصل میانگین معدل دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته است
 - برای پاسخهای غلط نمره منفی لحاظ  نمی شود
 - تغییر وضعیت دانش پذیری به دانشجویی منوط به احراز شرایط زیر است
           شرکت درآزمون های پایان نیم سال دانش پذیری مشتمل بر 6 تا 10 واحد درسی
           کسب نمره نهایی لازم با توجه به ظرفیت پذیرش در رشته محل انتخابی

 - کسب حداقل نمره قبولی 12 در هردرس

 - ثبت نام در دوره دانشپذیری به منزله پذیرش کلیه ضوابط و مقررات دانشگاه پیام نور تلقی می شود.
 

تمامی حقوق این سایت برای فراگیر پیام نور محفوظ است