سوالات متداول

سوال: تعداد کل واحدهاي درسي در مقطع کارشناسي ارشد و همچنين واحد هاي پايان نامه چند واحد است؟

پاسخ :تعداد کل واحد هاي مقطع کارشناسي ارشد حداقل 28 و حداکثر 32 واحد درسي مي باشد و واحدهاي پايان نامه حداقل 6 و حداکثر 10 واحد است. لازم به ذکر است تعداد واحد رشته هاي مديريت کسب وکار برابر  40 واحد درسي مي باشد.

سوال:  دانشجوي کارشناسي ارشد در هر نيم سال تحصيلي مجاز به انتخاب چند واحد درسي مي باشد؟

پاسخ : دانشجوي کارشناسي ارشد مي تواند در هر نيم سال تحصيلي حداقل 6 و حداکثر 14 واحد درسي انتخاب کند.

 سوال: آيا عنوان فراگير در مدرک فارغ التحصيلان دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور قيد مي شود؟

پاسخ :خير، طي مذاکراتي که مسئولان دانشگاه پيام نور با وزارت علوم انجام داده اند، عنوان فراگير از مدرک فارغ التحصيلان اين دانشگاه حذف شده است.

سوال: براي دانشجوياني که از معافيت تحصيلي استفاده مي کنند، حداکثر مدت مجاز تحصيل در دوره کارشناسي ارشد چند سال است؟

پاسخ :براي دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد که از معافيت تحصيلي استفاده مي کنند حداکثر مدت مجاز تحصيل3 سال مي باشد. 

سوال:  با توجه به وضعيت تحصيلي دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد، دانشجو تا چند نيم سال تحصيلي مي تواند اضافه تحصيل داشته باشد؟

پاسخ : حداکثر تا 3 نيم سال تحصيلي در دوره کارشناسي ارشد و يک نيم سال به تأييد شوراي تحصيلات تکميلي با يک نيم سال ديگر مازاد بر 3 نيمسال يعني 5 سال موافقت مي گردد.

سوال: نحوه ارائه دروس در دانشگاه پيام نور به چه صورت مي باشد؟

 پاسخ :دروس به سه صورت عادي، خود خوان و الکترونيکي ارائه مي شود. دروسي که به صورت عادي ارائه مي گردد شامل کلاسهاي حضوري (رفع اشکال) است و براي دروس خودخوان (دروس نظري) کلاسي   برگزار نمي شود. همچنين در روش الکترونيکي کلاس به صورت مجازي در سامانه مديريت آموزش الکترونيکي دانشگاه پيام نور به آدرس اينترنتي Lms.pnu.ac.ir  برگزار مي گردد.

سوال: سوالات امتحاني دانشگاه پيام نور توسط چه سازماني طراحي مي گردد؟

پاسخ : سوالات آزمون فراگير (دانش پذيري) دانشگاه پيام نور توسط سازمان سنجش و سوالات ترم هاي بالاتر (دانشجويي) توسط دانشگاه پيام نور طراحي مي گردد.

سوال:  آيا تغيير شيوه الکترونيکي به شيوه آموزشي پژوهشي يا عکس آن در دانشگاه پيام نور امکان پذير مي باشد؟

 پاسخ :بله، براي تغيير شيوه دردانشگاه پيام نور، دانشجو بايد تقاضاي کتبي مبني بر تغيير شيوه را به اداره آموزش مرکز ارائه نمايد تا مطابق مقررات انجام گردد.

سوال:  آيا دانشجوي اخراجي در مقطع کارشناسي ارشد، مي تواند مجدداً از طريق دوره هاي فراگير ادامه تحصيل دهد؟

پاسخ : بله، دانشجوي اخراجي مي تواند از طريق دوره هاي فراگير مجدداً در دانشگاه پيام نور پذيرفته شود. همچنين دانشجوي انصرافي که در سقف سنوات مجاز تحصيلي انصراف داده، به شرط آنکه يک سال از تاريخ   انصراف در رشته قبلي سپري نشده باشد، مي تواند از اين طريق ادامه تحصيل دهد.

سوال :ثبت نام دردانشگاه پيام نورچگونه انجام مي شود و ميزان اعتبار مدرك دانشگاه پيام نور در چه حدي است؟

پاسخ : از دو راه ورود به دانشگاه پيام نور امكان پذير است : 1) از طريق ثبت نام و شركت در كنكور سراسري 2) از طريق ثبت نام و شركت در دوره هاي فراگير پيام نور دانشجويان بعد از اتمام تحصيل ، موفق به اخذ مدرك رسمي مورد تاييد وزارت علوم و تحقيقات و فن آوري خواهند شد كه اين مدرك قابل ارتقاء به مدارج بالاتر بوده و براي تمامي موسسات و سازمان هاي دولتي معتبر است. همچنين فارغ التحصيلان ايندانشگاه از كليه مزاياي استخدامي وزارت كار بهره مند مي باشند.

سوال: آيا دانشجويان دانشگاه پيام نورميتوانند ازمعافيت تحصيلي استفاده نمايند؟

پاسخ : درخواست معافيت تحصيلي براي دانشجويان مشمول پذيرفته شده در صورت عدم غيبت بعد از قبولي قطعي در آزمون دانش پذيري( از زمان تبديل وضعيت به دانشجويي) انجام گرفته و سنوات تحصيل وي از نظر معافيت تحصيلي ،از اين زمان( يعني دانشجويي) محاسبه مي گردد. 

سوال: شيوه هاي پذيرش در دانشگاه پيام نور به چند طريق صورت مي پذيرد و آيا تغيير شيوه الكترونيكي به شيوه آموزشي پژوهشي يا عكس آن در دانشگاه پيام نور امكان پذير مي باشد؟

پاسخ : شيوه آموزش پژوهشي: شيوه اي است كه دانشجو براي دانش آموختگي ، علاوه بر واحدهاي درسي ملزم به گذراندن واحد پايان نامه تحصيلي مي باشد. و شيوه الكترونيكي : شيوه اي است كه آموزش در آن به روش   الكترونيكي و با استفاده از تكنولوژي هاي نوين آموزشي صورت مي پذيرد.تغيير شيوه نيز امكان پذير است و براي تغيير شيوه در اين دانشگاه ، دانشجو بايد تقاضاي كتبي مبني بر تغيير شيوه را به اداره آموزش ارائه   نمايد.

سوال: نحوه محاسبه نمرات پايان ترم دانشجو دردانشگاه پيام نور به چه صورت مي باشد؟

پاسخ : امتحان پايان ترم دوره دانشجويي چه به صورت تستي ، تشريحي يا تستي تشريحي باشد ، نمره 12 است.اگر دانشجو كلاس خود را به صورت عادي يا الكترونيكي انتخاب نمايد 8 نمره فعاليت كلاسي برايشان لحاظ مي شودو از طرفي سيستم جامع گلستان نمره پايان ترم دانشجو را در ضريب 10/6ضرب مي نمايد. و اگر دانشجو درس خود را به صورت خودخوان انتخاب نمايد فقط نمره پايان ترم وي در 10/6ضرب مي شود. 

سوال: آيا دارندگان مدارك تحصيلي حوزوي ،امكان ادامه تحصيل را در دانشگاه پيام نور دارند؟

پاسخ : بله ، طلاب و فضلاي حوزه ي علميه كه بر اساس مدارك صادر شده مديريت حوزه ي علميه قم و خراسان دوره سطح 2 را با موفقيت گذرانده اند ، همانند دارندگان مدارك كارشناسي در رشته هاي علوم انساني ميتوانند در اين دانشگاه ثبت نام نمايند.

سوال: درمقطع كارشناسي ارشد ، دروس پيش نياز به چه دروسي اطلاق مي شود؟

پاسخ : در صورتي كه رشته كارشناسي با رشته كارشناسي ارشد متناسب نباشد، تعدادي از دروس كارشناسي مرتبط با كارشناسي ارشد پذيرفته شده به عنوان دروس پيش نياز به دانشجو ارائه مي گردد .

سوال: وام دانشجويي در دانشگاه پيام نور به چه صورت  است ؟

پاسخ : با همت صندوق رفاه دانشجويان تعداد وام هاي دانشجويي به 5 نوع وام شهريه ، ازدواج ، ضروري ، بيماري هاي خاص و وام حوادث غير مترقبه افزايش يافت. هر يك از اين وام ها پس از اتمام دوران تحصيلي   دانشجو، از طريق اقساط دانشجويان بازپرداخت مي شود.

سوال: دانشجوي كارشناسي ارشد كه از معافيت تحصيلي استفاده مي نمايد ، در هر نيمسال تحصيلي مي بايست  چند واحد درسي انتخاب كند؟

 پاسخ :بجز حسب مورد در آخرين نيمسال تحصيلي مرحله آموزشي بايد حداقل 8 واحد درسي را در هر نيمسال تحصيلي انتخاب كند.

سوال: دروس پيش نياز و اضافي توسط چه گروهي مشخص مي گردد ؟

پاسخ : نوع درس و نحوه ارائه دروس پيش نياز و اضافي (با توجه به عدم ارتباط مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد) توسط گروه آموزشي مربوطه تعيين مي گردد.
 

تمامی حقوق این سایت برای فراگیر پیام نور محفوظ است