اهداف و برنامه های دانشگاه پیام نور

اهداف و برنامه های مهم دانشگاه پیام نور
- مشارکت در همگانی سازی آموزش عالی و ارتقای سطوح علمی و فرهنگی جامعه
- فراهم نمودن امکان ادامه تحصیل برای افراد شاغل و خانه داری که قادر به تحصیل در دانشگاه های سنتی نیستند
- کاهش موانع و ارائه امکانات برای ادامه تحصیل دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی داخل و خارج از کشور
- راه اندازی بزرگترین شبکه آموزش الکترونیکی برای تمامی مقاطع تحصیلی  
- فراهم نمودن امکان بهره مندی از کلیه پتانسیل هایی که در سیستمهای آموزشی سنتی نادیده گرفته شده اند
- تامین بخشی از منابع انسانی کارآمد مورد نیاز کشور، به ویژه در مناطق محروم
- ایجاد همکاری های علمی به منظور مرتفع نمودن مسائل اجتماعی 
- برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت برای افزایش دانش و مهارت داوطلبان
- امکان تحصیل داوطلبان بومی در محل سکونت 
- جذب منابع انسانی بومی در مراکز و واحدها به عنوان کارکنان و اعضای هیات علمی
 

تمامی حقوق این سایت برای فراگیر پیام نور محفوظ است