رشته زیست فناوری_میکروبی

معرفی رشته :
زيست فناوري يا همان بيوتکنولوژي اصطلاحي است مربوط به فناوري مهندسي ژنتيک يعني فناوري قرن 21 ، با اين همه لفظ زيست فناوري در برگيرنده فرآيندهاي گسترده تري از تغييرات زيست فناوري اورگانيزم هاست که اخيرا نقش آنها در زندگي انسان بيشتر از پيش نمود پيدا کرده است. بررسي فرآيند تبديل مواد اوليه زيستي به محصولاتي همچون ميوه ها و بهينه کردن آنها از مهمترين کاربردهاي اين علم است. با گسترش و توسعه دستاوردها و روش هاي جديد، صنايع زيست فناوري قديمي نيز در حال رسيدن به افق هاي روشني در اين زمينه هستند که اين به آن ها در توليد محصولات با کيفيت تر و بيشتر کمک خواهد کرد.زيست‎ فناوري را در يک تعريف کلي به کارگيري اندامگان يا ارگانيسم يا فرايندهاي زيستي در صنايع توليدي يا خدماتي دانسته‌اند. تعريف ساده اين پديده نوين عبارت است از دانشي که کاربرد يکپارچه زيست‌شيمي ، ميکروب‌شناسي و فناوري‎هاي توليد را در سامانه‎ هاي زيستي به دليل استفاده‌اي که در سرشت بين رشته‌اي علوم دارند مطالعه مي‌کند.در تعريف ديگر زيست‎ فناوري را چنين تشريح کرده‌اند : فنوني که از موجودات زنده براي ساخت يا تغييرمحصولات، ارتقا کيفي گياهان يا حيوانات و تغيير صفات ميکروارگانيسم‎ها براي کاربردهاي ويژه استفاده مي‌کند. بيوتکنولوژي به لحاظ ويژگي‎هاي ذاتي خود دانشي بين رشته‌اي است. کاربرد اين گونه دانش‎ها در مواردي است که ترکيب ايده‌هاي حاصل در طي همکاري چند رشته به تبلور قلمرويي با نظام جديد مي‌انجامد و زمينه‌ها و روش‎ شناسي خاص خود را دارد و در نهايت حاصل برهم‎کنش بخش‎هاي گوناگون زيست‎ شناسي و مهندسي است. زيست‎ فناوري در اصل هسته‌اي مرکزي و داراي دو جزء است: يک جزء آن در پي دستيابي به بهترين کاتاليزور براي يک فرايند يا عملکرد ويژه است و جزء ديگر سامانه يا واکنشگري است که کاتاليزورها در آن عمل مي‌کنند.دوره كارشناسي ارشد زيست فناوري گرايش ميكروبي حاوي مجموعه اي از علوم و فناوري هاي كاربردي مي باشد كه باهدف تربيت دانشجويان با توانايي استفاده از پتانسيل ميكروارگانيسم ها براي اهداف مختلف سلامت و بهداشت، غذايي،دارويي، صنعتي و ... طراحي شده است.
 فارغ التحصيل اين رشته در زمينه هاي زيست فناوري ميكروبي مهارت داشته و مي توانند نقش و توانائي خود را در رفع نيازهاي آموزشي و پژوهشي در موسسات آموزشي، پژوهشي و توليدي ايفاء نمايند. در اين خصوص دانش آموختگان اين رشته قادر هستند با استفاده از ميكروارگانيسم ها، و روش هاي زيست فناوري انواع فراورده هاي زيستي را با توجه به نيازكشور توليد كنند.

تمامی حقوق این سایت برای فراگیر پیام نور محفوظ است