رشته ژنتیک

تعریف:
رشته ژنتيك انساني شاخه‌اي از علوم زيستي پزشكي است كه از جمله به بررسي ساختار سلول ها از نظر كروموزومي و ژني مي‌پردازد و مي‌توان طي آن به مباحث مهمي مانند مهندسي ژنتيك و ژنتيک جمعيت، ژنتيک ايمني، ژنتيک سرطان، ژنتيک رفتاري و ژنتيک بيوشيميايي پرداخت. بطور کلي دانش ژنتيک درباره انتقال صفات وراثتي از والدين به اولاد بحث مي کند که البته اين والدين مي توانند انسان، درخت يا باکتري باشند. در واقع ژنتيک تلاش مي کند تا بگويد که چه مکانيزم هايي مولکولي، عامل انتقال صفات از نسلي به نسل ديگر هستند. مکانيزم هايي که باعث مي شوند تا فرزندان شباهت زيادي به والدين داشته باشند و همچنين مي خواهد بداند که چرا گاهي اوقات در بين والدين و فرزندان در برخي صفات تفاوت هاي بسيار معني داري وجود دارد؟ از سوي ديگر متخصصان ژنتيک نه تنها در پزشکي بلکه در کشاورزي و صنعت نيز تحقيقات با ارزشي انجام داده اند. براي مثال با استفاده از روش ها و فنون مهندسي ژنتيک مي توان گياهاني را توليد کرد که نسبت به عواملي همچون سرما، گرما، رطوبت، خشکي، املاح، حشرات، آفات، ويروس ها و ساير عوامل بيماري مقاوم بوده و علاوه بر آن در مقايسه با موجود طبيعي، مجهز به مکانيسم هاي دفاعي اضافي باشند. مثل توليد گوجه فرنگي جديد با کميت و مقاومت به مراتب بيشتر و طعم بهتر از گوجه فرنگي طبيعي که اولين محصول گياهي دستکاري شده ژنتيکي مي باشد.اين رشته كه مجموعه‌اي از دروس و پژوهش هماهنگ، منسجم و وابسته به هم مي‌باشد به تربيت افرادي لايق، متعهد و كاردان مي‌پردازد كه بتوانند بر مباني علم ژنتيك انساني و پزشكي و متون علمي موجود احاطه يافته و در اثر آشنايي با بسياري از روشهاي پيشرفته پژوهش در زمينة ژنتيك انساني و به دست آوردن كارآيي؛ لياقت و مهارت علمي و عملي لازم را به گونه‌اي كسب كنند كه به خوبي بتوانند به تعليم و در ابعادي به پژوهش در اين رشته پرداخته و از مقاله‌هاي علمي و پژوهش‌هاي علوم ژنتيك انساني و علوم وابسته در جهت پيشبرد مرزهاي دانش و كمك به ايجاد روح علمي در جامعه استفاده كنند.
ضرورت و اهميت :
رشتة ژنتيك انساني به دليل اهميت راهبردي آن، بويژه در دهه‌هاي اخير از رشدي حيرت‌انگيز برخوردار شده است. اين مهم، به خصوص با نزديك شدن پويا رو به رشد علوم پايه انساني، پزشكي و باليني، اهميت مضاعف يافته است، بنابراين توسعه و گسترش آن در بسياري از دانشگاه هاي معتبر علوم پزشكي جهان، در دهه‌هاي اخير چشمگير بوده است. از اين رو توجه به اين ضرورت آشكار در كشور ما نيز و البته توسط دانشگاهيان مربوطه اگرچه با تأخير، اما و بويژه در دهة اخير، معقول و منطقي بوده است.بدون ترديد تحولات پر شتاب علمي و فني رو به رشد در تمام زمينه‌ها، به ويژه در ژنتيك انساني، فرصت‌ها، اميدها و چالش‌هايي را ايجاد كرده است. آنچه بديهي است مطلوبيت هر برنامه در گرو اعتناء كامل و همه جانبه به سير تحولات و بهره گيري از فضايل انساني، خلاقيت و نوآوري و نگاه خلاق به شرايط پيچيده علمي و فني بر پايه دانش محوري و دانايي در جهت بهبود كيفيت زندگي انسان است. در عرصة ژنتيك انساني نيز، امروز ما بيش از هر زماني نيازمند بهره‌مندي از خلاقيت، منابع ارزشمند علمي و پژوهشي، ابتكارات و نوآوري‌هاي انسان هاي فعال، ارزشي و دانا هستيم.

تمامی حقوق این سایت برای فراگیر پیام نور محفوظ است