رشته پژوهش هنر

تعريف و هدف:
هنر بارزترين تجلي اعتلاي هر فرهنگ و تمدن است، به عبارت ديگر معيار سنجش عظمت هر تمدن آثاري است که در گستره آن به عرصه ظهور مي رسد و از عمق ارزش هاي معنوي آن حکايت مي کند. با نگاهي گذرا به جامعه معاصر ايران مي توان دريافت که هنر در کشور ما گرفتار بحراني توان سوز شده است. از يک طرف دور شدن از سنت پايدار و ارزشمند گذشته و از سوي ديگر سردرگمي دريافتن هويت جديد، هنر امروز ما را دچار بي هويتي و تنزل کيفيت نموده است. به نظر مي رسد اين دشواري ها به خاطر نداشتن شناختي عميق و جهت دار از هنر باشد که براي رفع آن سفري روحاني و سيري معنايي در چيستي فعاليتي به نام (هنر) ضروري است که از دروني ترين لايه هاي وجود انسان نشات مي گيرد. عدم برخورد نقادانه با ميراث هنري غرب و نداشتن آگاهي ژرف از هنر خودي نيز اين بي هويتي را بيش تر دامن زده است.
دوره كارشناسي ارشد پژوهش هنر يكي از دوره‌هاي آموزش عالي است كه هدف آن تشويق و ترغيب تفكر در مقوله هنر، رشد خلاقيت‌هاي هنري و ارتقاء سطح بينش هنري در فرهنگ اسلامي است.
اميد مي‌رود با اجراي اين دوره گام‌هاي مؤثري در تقويت حوزه‌هاي آموزشي و پژوهشي هنر و تأليف و تصنيف در زمينه‌هاي هنري و جهت‌يابي و تصحيح حركت‌هاي هنري جامعه اسلامي برداشته شود.
ضرورت و اهميت:
مقوله هنر، نبض فرهنگ هر جامعه پويا و غني است و هويت ملي‌- اعتقادي- اجتماعي هر جامعه منسجم به وضوح در آثار هنري آن جامعه منعكس است. از اين روست كه هنر و مباحث هنري، در فرهنگ كهن و ريشه‌دار ايران، خصوصاً پس از انقلاب اصيل اسلامي مورد هجوم جدي بيگانگان قرار گرفته است. ايجاد دوره‌هايي كه بتوانند زمينه‌ساز تحقيق و تحقق آمال فرهنگي و احياء هويت‌هاي اصيل جامعه در وادي حساس «هنر» باشد از اهميت بسياري برخوردار است.
نقش و توانايي فارغ‌التحصيلان:
فارغ التحصيلان اين رشته مي‌توانند در دانشكده‌هاي هنر به تدريس اشتغال ورزيده و در مراكز تحقيقات هنري نيز به عنوان محقق مشغول به كار تحقيقي شوند.
 

تمامی حقوق این سایت برای فراگیر پیام نور محفوظ است