رشته مهندسی عمران

مهندسی عمران رشته‌ای است که هدف آن تربیت نیروهای متخصصی است که بتوانند در پروژه‌های مختلف عمرانی در زمینه‌های ساختمان‌سازی، راه‌سازی، پل‌سازی، بلند مرتبه‌سازی، سازه‌ها و بناهای آبی، جمع‌آوری و دفع فاضلاب، محیط زیست و غیره مسئولیت طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت بر اجرا را بر عهده گیرند. مهندسی عمران از جمله رشته‌هایی است که بیانگر کاربرد علم در ایجاد سازندگی و عمران است. یعنی هرچیزی که به آبادی یک کشور باز می‌گردد، مانند: سد، فرودگاه، جاده، برج، تونل، دکل‌های مخابراتی، ساختمان‌های مقاوم در برابر زمین‌لرزه، سیل و آتش و نیروگاه‌های برق و مصالح سبک، ارزان و با کیفیت مناسب برای ساخت و ساز و در نهایت حفظ محیط زیست، در حیطه کار مهندس عمران قرار می‌گیرد. برای آغاز تمامی پروژه‌های عمرانی به یک مهندس کارآمد عمران نیاز داریم تا علاوه بر رعایت جنبه‌های فنی و اجرایی، اقتصادی نیز عمل کند. چون اقتصادی بودن، یک اصل در مهندسی عمران است .

مهندسي عمران – سازه


تعريف و هدف:
كارشناسي ارشد سازه يكي از گرايش‌هاي دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران مي‌باشد كه مجموعه‌اي است آموزشي ـ پژوهشي (با تأكيد بيش‌تر بر آموزش)، مركب از دروس نظري، كاربردي و آزمايشگاهي و برنامه تحقيقاتي در زمينه مهندسي سازه، جهت تربيت طراحان متخصص در زمينه فوق و ايجاد زمينه كافي براي درك و توسعه آنچه در مرزهاي تكنيك در زمان حال در اين رشته خاص مي‌گذرد.هدف دوره كارشناسي ارشد سازه تربيت افرادي است كه داراي توانايي مناسب جهت طراحي و نظارت بر اجراي پروژه‌هاي تخصصي در زمينه سازه و داراي توان تحقيقاتي كافي جهت حل مسائلي كه در اين زمينه با آن روبه‌رو مي‌شوند باشند. اين پروژه‌هاي تخصصي مي‌تواند شامل: ساختمان‌هاي بلند و ساختمان‌هاي كوتاه نسبتاً «پيچيده، ساختمان‌هاي صنعتي مانند كارخانجات و برج‌هاي سيلوها، سازه‌هاي آبي مانند بندها و سدها و مخازن ذخيره آب، بندرسازي و پل‌هاي بزرگ و تونل‌ها و نظاير آن باشد.
نقش و توانايي:
الف. همكاري با مهندسين مشاور سازه، معمار، راه و راه‌آهن و آب جهت مشاركت در طرح و نظارت بر اجراي پروژه‌هاي موضوع فعاليت اين مؤسسات.
ب. همكاري با مهندسين مشاور صنعتي جهت مشاركت در طرح و نظارت بر اجراي ساختمان‌هاي صنعتي و كارخانجات و سيلوها و برج‌ها و غيره.
ج. همكاري با مؤسسات صنعتي كه در توليد فرآورده‌هايي كه به نحوه‌اي با مهندسي سازه سروكار دارند جهت مشاركت در طراحي فرآورده‌ها، مانند صنايع دفاعي، كشتي‌سازي و هواپيماسازي.
د. همكاري با وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مسئول اجراي طرح‌هاي عمراني و صنعتي جهت برنامه‌ريزي و نظارت بر طرح‌ها مانند وزارت مسكن و شهرسازي، راه و ترابري، نيرو، صنايع و شهرداري‌ها.
ضرورت و اهميت:
فعاليت‌هاي صنعتي موضوع اين دوره كارشناسي ارشد عمدتاً قسمتي از فعاليت‌هاي موضوع دوره كارشناسي مهندسي عمران است و تفاوت اين دو تنها در سطح تخصص مورد نياز مي‌باشند. حجم قابل ملاحظه‌اي از نياز صنعت در زمينه مهندسي سازه به لحاظ تخصص در سطح كارشناسي توسط كارشناسان عمران برآورده مي‌شود. تأسيس اين دوره تنها براي برآورده‌ كردن آن قسمت از نيازهاي صنعت است كه به تخصص بالاتر مربوط مي‌گردد.


مهندسي عمران (گرايش مهندسي و مديريت ساخت)


تعريف و هدف:
کارشناسي ارشد مهندسي و مديريت ساخت يکي از گرايش هاي دوره کارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران مي باشد و مجموعه اي است آموزشي و پژوهشي با تاکيد بيشتر بر آموزش، مرکب از تعدادي از دروس نظري، کاربردي و برنامه تحقيقاتي در زمينه مهندسي و مديريت ساخت جهت افزايش اطلاعات کارشناسان و ايجاد زمينه کافي جهت درک و توسعه آنچه در مرزهاي تکنيک در زمان حال در اين رشته مي گذرد.هدف دوره کارشناسي ارشد مهندسي و مديريت ساخت، تربيت افرادي است که داراي توانايي هاي لازم جهت برنامه ريزي، هدايت و مديريت اجرا و ساخت پروژه هاي بزرگ عمراني در سطح ملي، منطقه اي و شهري نظير سدهاي بلند، بنادر و سازه هاي دريايي، پالايشگاهها و نيروگاهها، مجتمع هاي بزرگ مسکوني و اداري، سازه هاي بلند، پل هاي با دهانه بزرگ و سيلوها و نظاير آنها باشند. ضمناً فارغ التحصيلان اين رشته بايد توانايي تحقيقاتي مناسب جهت حل مسائلي که در زمينه هاي ساخت و اجراء با آن روبرو مي شوند دارا باشند. اين تحقيقات و پروژه هاي تخصصي مي تواند در مورد ارزيابي و کنترل پروژه هاي عمراني، مديريت پروژه و امور پيمان در ابعاد حقوقي، اقتصادي واجرايي، انواع مصالح ساخت و روش هاي ساخت، تجزيه وتحليل عمليات ساخت ونگهداري پروژه هاي بزرگ، استفاده بهينه از ماشين آلات و روش هاي ترميم سازه ها باشند.
نقش و توانايي:
1- همکاري با وزارتخانه ها و سازمان هاي مسئول اجرا و ساخت پروژه هاي عمراني بزرگ نظير وزارت نيرو، وزارت راه و ترابري، وزارت نفت، وزارت صنايع، وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان برنامه و بودجه و شهرداري ها و نظام مهندسي.
2- همکاري با مشاوران و سازندگان جهت مشارکت در برنامه ريزي و مديريت ساخت طرح هاي محوله.
3- همکاري با موسسات آموزشي جهت ارائه دروس مهندسي ساخت و عمران و انتقال تجارب لازم.
ضرورت و اهميت:
در تمام جوامع پيشرفته امروزي، مديريت اجرايي پروژه هاي بزرگ، نقش عمده اي در پيشرفت‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي دارد. انجام مناسب و بهينه‌ هر پروژه در گروي مديريت صحيح و اصولي آن مي‌باشد، به ويژه در پروژه‌هاي عمراني که با بخش‌هاي مختلفي مرتبط بوده و معمولاً افراد زيادي در آن فعاليت دارند. علاوه بر اين، سرمايه گذاري هايي که در زمينه هاي ساخت پروژه هاي عمراني انجام مي گيرند ارقام بسيار بزرگي را شامل مي‌شوند که بدون درنظر گرفتن مسائل علمي و برنامه ريزي هاي اصولي، بازده اين سرمايه ها (با توجه به نقايص حاصل، اتلاف وقت و از دست رفتن کارايي پروژه در مدتي کمتر از عمر مفيد آن) عملاً ناچيز خواهد بود. به عنوان مثال سازه هاي موجود در کشور عليرغم طراحي خوب و پيشرفته، درزمينه ساخت و اجرا داراي عيوب و نقص هاي زيادي هستند.

 
مهندسي عمران (گرايش راه و ترابري)


تعريف و هدف:
کارشناسي ارشد راه و ترابري يکي از گرايش هاي دوره کارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران  مي باشد که مجموعه اي است آموزشي- پژوهشي با تاکيد بيشتر بر آموزش، مرکب از تعدادي دروس نظري، کاربردي و آزمايشگاهي و برنامه تحقيقاتي در زمينه مهندسي راه و ترابري جهت افزايش اطلاعات کارشناسان عمران و ايجاد زمينه کافي جهت درک و توسعه آنچه در مرزهاي تکنيک در زمان حال دراين رشته ها مي گذرد. هدف اين دوره تربيت افرادي است که داراي توانايي لازم جهت طراحي و نظارت بر اجراي پروژه هاي تخصصي در زمينه مهندسي راه و ترابري باشند و ضمناً توان تحقيقاتي کافي جهت حل مسائلي را که دراين زمينه ها با آن روبرو مي شوند را دارا باشند. اين پروژه هاي تخصصي مي تواند شامل راه- راه آهن- فرودگاه- حمل و نقل و ترابري باشد. 
نقش و توانايي:
اگرچه گرايش راه و ترابري نسبت به گرايش هايي مانند سازه، زلزله و خاک و پي فرصت هاي کاري کمتري دارد، اما بدليل اينکه فارغ التحصيلان نسبتا کمي دارد، داراي بازار کار خوبي است. فارغ التحصيلان گرايش راه و ترابري مي توانند در شرکت هاي مشاور مشغول بکار شوند يا در اداراتي نظير راه و ترابري، شهرداري و ... استخدام شوند.
 الف- همکاري با وزارتخانه ها و سازمانهاي مسئول برنامه ريزي، طرح و نظارت طرح هاي عمراني نظير وزارت راه و ترابري – سازمان برنامه و بودجه- شهرداري ها. 
ب- همکاري با مهندسين مشاور جهت مشارکت در طرح و نظارت طرح هاي عمراني.
ج- همکاري با ارگان ها و نهادهايي که با مسائل عمراني در ارتباط هستند.
ضرورت و اهميت:
فعاليت هاي عمراني موضوع اين دوره کارشناسي ارشد عمدتاً بخشي از فعاليت هاي موضوع کارشناسي عمران است و تفاوت اين دو تنها در سطح تخصص مورد نياز مي باشد. حجم قابل ملاحظه اي از نياز تخصصي در زمينه مهندسي راه و ترابري توسط کارشناسان عمران برآورده مي شود. تاسيس اين دوره تنها براي برآورد آن بخشي از نيازهاي تخصصي است که به سطح علمي بالاتر مربوط مي شود.
 

تمامی حقوق این سایت برای فراگیر پیام نور محفوظ است