رشته مدیریت کسب و کار

تعريف و هدف:
دوره کارشناسي ارشد مديريت کسب وکار به منظور پرورش مديران کارآمد براي اداره سازمان​هاي اقتصادي _ اجتماعي، توليدي وخدماتي طراحي شده است. هدف اين دوره پذيرش فارغ التحصيلان دوره​ هاي کارشناسي در رشته​ هاي مختلف به خصوص رشته​ هاي فني ومهندسي و پرورش افرادي است که قادر باشند در زمينه​ هاي ذيل انجام وظيفه نمايند:
1- اداره و راهبري مؤثر و کارآمد سازمان يا يک بخش تخصصي نظير بخش​هاي توليدي، بازاريابي وفروش، اطلاعات ومالي. 
2- ايجاد تحول دريک بخش تخصصي سازمان.
3-طراحي، هدايت و رهبري تحول درکل سازمان پس ازکسب تجارب عملي در مديريت. 
4- کارآفريني با ايجاد فعاليت​هاي جديد در درون سازمان يا ايجاد سازمان هاي جديد.
5- ارائه خدمات مشاوره​اي و مطالعاتي در زمينه​ هاي مزبور به مديران سازمان هاي اقتصادي و اجتماعي. 
زمينه​ هاي فعاليت فارغ التحصيلان مديريت کسب وکار:
1- اداره امور واحدهاي ستادي سازمان هاي توليدي و اجتماعي درجهت کمک به مديران اين سازمان ها براي اداره مؤثرتر سازمان هاي خود.
2- اداره وراهبري مؤثر وکارآمد يک سازمان يا يک بخش تخصصي نظير بخش​هاي توليد، تحقيق و توسعه، مالي، فروش، پرسنلي و اطلاعات.
3- ايجاد تحول دريک بخش تخصصي سازمان با تجديد تشکيلات، رويه​ ها و شيوه​ هاي اداري آن بخش. 
4- کارآفريني دريک سازمان براي شروع فعاليت​هاي جديد يا ايجاد و اداره سازمان هاي جديد.
5-طراحي تحول درکل يک سازمان و رهبري و هدايت تحولات کلي بعد از کسب تجربيات مديريتي. 
فارغ التحصيلان دوره​ هاي کارشناسي و مخصوصاً فارغ التحصيلان دوره ​هاي فني و مهندسي وارد اين دوره شده و در يک آموزش فشرده و پرکار به فراگيري دانش و فنون مديريت مي پردازند. ترکيب دانش تخصصي دوره کارشناسي و آگاهي و تسلط به دانش و فنون مديريت در دوره کارشناسي ارشد، از فارغ التحصيلان اين دوره مديران کارآمد و مؤثري مي سازد که درافزايش کارآئي و رشد سازمان​هاي اقتصادي- اجتماعي تاثير بسزايي دارند. 

گرايش استراتژي

در اين گرايش دانشجويان با مفاهيم، روش‌ها و نظريات موجود در زمينه شكل‌گيري و اجراي برنامه‌هاي استراتژيك و مديريت تحول استراتژيك و تغييرات ساختاري در سازمان‌ها آشنا مي‌شوند. علاوه‌بر آن دانشجويان با تجربيات برنامه‌ريزي استراتژيك در كشور و مسائل و مشكلاتي كه سازمان‌ها در عمل با آن مواجهه مي‌شوند و نحوه برخورد با آن مسائل آشنا مي‌گردند. دانشجويان در اين گرايش مي‌توانند از برخي دروس اختياري كه براي ارتقا توانايي آن‌ها در مديريت تحولات استراتژيك مفيد است و توسط اين گرايش يا گرايشات ديگر ارائه مي‌شوند، استفاده نمايند.

گرايش انرژي

در اين گرايش دانشجويان با مفاهيم مديريت انرژي و همچنين بهينه سازي انرژي و به كارگيري پيشرفته ترين تكنولوژي ها و استفاده از علوم نوين و مديريت  با كمترين ميزان مصرف انرژي آشنا مي شوند. مدیریت انرژی شامل مجموعه دستورالعمل هایی است که منجر به یکپارچگی سازمان و تعهد به مصارف حامل های انرژی میگردد. هدف مدیریت انرژی دستیابی به اهداف سازمان به‎منظور استفاده بهینه از انرژی با کمترین سرمایه گذاری است. این مساله اگرچه ممکن است ساده بنظر برسد اما تاکید بر بازدهی انرژی بصورت مجزا و جدا از مسیر عوامل تاثیرگذار، ممکن است منجر به نادیده گرفتن خواسته های سازمانی گردد.بهینه سازی انرژی به معنای به کارگیری پیشرفته ترین تکنولوژی ها و استفاده از علوم نوین مدیریت است که متضمن بیشترین بازده یاز کمترین میزان مصرف انرژی باشند و به تعبیری دیگر بهینه سازی انرژی، افزایش آگاهی، ایجاد فرهنگ صحیح و در نتیجه مدیریت صحیح بر منابع و مصارف انرژی است.

گرايش بازاريابي

در اين گرايش دانشجويان با اصول، مفاهيم و روش‌هاي بازاريابي و بازارشناسي آشنا مي‌شوند. همچنين ضمن بررسي فرايند بازاريابي و فروش در سطح بنگاه‌هاي اقتصادي،‌ مباحثي چون استراتژي بازاريابي،‌ مديريت تحقيقات بازار و مديريت تبليغات مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. نظر به تحولات سريع بازار، گسترش بازار جهاني و درنتيجه ضرورت حضور در بازارهاي بين‌المللي، آشنايي دانشجويان با مسائل مربوط به بازاريابي و تجارت بين‌الملل از اهميت ويژه‌اي برخوردار است كه در طرح سيلابس دروس اين گرايش بدان توجه ويژه‌اي شده‌است. با توجه‌ به ارتباط تنگاتنگ اين گرايش با گرايش‌هاي استراتژي، مديريت عمليات و سيستم‌هاي اطلاعاتي اخذ دروسي از گرايش‌هاي مذكور به عنوان دروس اختياري به دانشجويان توصيه مي‌شود. 

گرايش رفتار سازماني و منابع انساني

گرايش «رفتار سازماني و منابع انساني»‌ تركيبي از علوم انساني و دروس تخصصي‌اي مي‌باشد براي خلق يك برنامه منظم كه بر چگونگي توسعه مسائل انساني،‌ چگونگي رفتار انسان‌ها در يك گروه كوچك و يا سازمان و چگونگي عملكرد سازمان‌ها متمركز مي‌باشد.
دروس پايه اين برنامه مبتني بر ساخت مهارت‌هاي شغلي براي تحول سازمان‌،‌ فرايندهاي سازماني و رفتار سازماني است. دانشجوياني كه در اين گرايش به تحصيل مي‌پردازند به‌علاوه مي‌توانند در تعدادي از موضوعات ذيل دروسي را اخذ نمايند:
1. مديريت منابع انساني 2. روانشناسي و روابط انساني 3. رهبري و سازماندهي گروه‌ها 4. ساختار قدرت در سازمان‌ها 5. تصميم‌گيري 6. فرهنگ سازماني

گرايش سيستم‌هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات

در اين گرايش دانشجويان با مفاهيم و انواع سيستم‌هاي اطلاعاتي،‌ روابط آن‌ها و نيز نحوه پشتيباني هركدام از انواع سيستم‌هاي اطلاعاتي از مديران در سطوح مختلف سازمان آشنا مي‌شوند. همچنين دانشجويان ضمن انجام پروژه‌هاي عملي با روش‌هاي طراحي و پياده‌سازي اين سيستم‌ها، موانع و مشكلات موجود در راه پياده‌سازي آن‌ها و روش‌هاي حل اين مشكلات آشنا خواهند شد. دانشجويان در اين گرايش مي‌توانند از برخي دروس اختياري كه براي ارتقاي شناخت آن‌ها از مفاهيم سازماني و حوزه‌هاي مختلف مديريت سازمان مفيد است و توسط گرايشات ديگر ارائه مي‌شوند،‌ استفاده نمايند.

گرايش عمليات زنجيره تأمين 

هدف از این گرایش آشنایی دانشجویان با مفاهیم، موضوعات و مسایل مدیریت عملیات و زنجیره تأمین است. دست آورد تحلیل، طراحی و برنامه ریزی عملیات و زنجیره تأمین، تطابق نیازهای متقاضیان کالا و یا خدمات با منابع، تونمندی ها و فرایندهای یک سازمان و یا شبکه‌ای از سازمان ها است. به این منظور می بایست مجموعه ای از مفاهیم، قواعد و روشهای هم خوان را از سطوح کلان و راهبردی تا سطوح خرد و اجرایی به کار گرفت. بنابراین در این گرایش درس هایی ارایه می شود که مقدمات ایجاد چنین قابلیتی را برای دانشجویان فراهم کند. در این گرایش موضوع هایی مانند استراتژی عملیات، مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین، طراحی و تحلیل سیستم های تولیدی، مدیریت موجودی و انبار، لجستیک، مدیریت ریسک و ارتباط با تأمین کنندگان مطرح می‌شوند.

گرايش فناوري

این گرایش به مفاهیم، روش ها و نظریه های موجود در زمینه مدیریت فناوری به عنوان یکی از عوامل اساسی خلق ثروت می پردازد. در این گرایش به سیستم های مدیریتی که به ایجاد، کسب و استفاده از فناوری کمک می کنند، پرداخته می شود. همچنین وظایف اصلی مدیریت فناوری در سطح بنگاه و دانش مورد نیاز در سطح فرابنگاه بحث می شود. در سطح بنگاه مواردی چون شناسایی و ارزیابی فناوری، برنامه ریزی فناوری، اکتساب فناوری (شامل توسعه درون زا، انتقال دانش و فناوری و همکاری های مشترک در زمینه توسعه فناوری)، بهره برداری و محافظت از فناوری در زمره موضوع های اصلی قرار می گیرند. در سطح فرابنگاه نیز به مواردی مانند سیاست گذاری علم و فناوری، تحولات فناورانه و نظام ملی نوآوری پرداخته می شود.

گرايش مالي

در اين گرايش دانشجويان با مفاهيم، روش‌ها و نظريات موجود در زمينه مديريت مالي بنگاه‌ها آشنا مي‌شوند. بدين منظور مديريت مالي بنگاه شامل ارزيابي سرمايه‌گذاري‌ها،‌ مديريت سرمايه در گردش و منابع تأمين مالي كوتاه‌مدت و نيز مديريت تركيب دارايي‌ها و منابع تأمين مالي بلند مدت به‌عنوان پايه‌هاي اصلي مديريت مالي آموزش داده مي‌شود. سپس دانشجويان مي‌توانند متناسب با علاقه خود و امكانات دانشكده دروسي در زمينه‌هاي ارزش‌گذاري اوراق بهادار، سرمايه‌گذاري در مستغلات،‌ مديريت مالي بين‌الملل، مديريت بانك‌هاي تجاري و مهندسي مالي انتخاب نمايند. از افرادي كه در اين گرايش تحصيل كنند انتظار مي‌رود، كمك‌هاي شاياني به مديريت مالي بنگاه‌هاي اقتصادي و به‌خصوص مؤسسات مالي و سرمايه‌گذاري ارائه نمايند.

تمامی حقوق این سایت برای فراگیر پیام نور محفوظ است