رشته مدیریت فناوری اطلاعات

تعريف و هدف:
رقابت‌هاي تنگاتنگ بين كشورها با استفاده از ابزار انتقال سريع اطلاعات، موجب برتري‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شده است. مديريت متكي بر نرم‌افزارها و فن‌آوري اطلاعات، مديريت هوشمند مبتني بر اطلاعات و نيروي كار آزموده منابع اصلي قدرت امروز و فردا هستند. تحولات عظيم تكنولوژي اطلاعات باعث تحولات چشمگيري در اقتصاد، مديريت و جامعه شده است.كارآيي سازمان‌ها از طريق بهبود محصولات و خدمات، اصلاح فرآيندها، گسترش مديريت در اثر افزايش كارآيي فرهيختگان، به صورت علمي​و تجربي در اثر پيشرفت‌هاي تكنولوژي اطلاعات به سرعت در حال تحول است.هدف از تشكيل دوره كارشناسي ارشد تكنولوژي اطلاعات آموزش نيروي انساني متخصص كارخانه‌ها، مؤسسه‌ها و شركت‌هاي دولتي و خصوصي است. در جهت آموزش متخصصيني كه در زمينه‌هاي مربوط به فن‌آوري اطلاعات و مديريت كيفيت، بتوانند در جهت تأكيد نيازهاي امروز و فرداي مديريت در جامعه فعاليت كنند 
نقش و توانايي:
شركت‌كنندگان در اين دوره افزون بر آشنايي با مسايل نظري دانش تكنولوژي اطلاعات، با نقش و كاربرد‌هاي زمينه‌ها و جايگاه فن‌آوري اطلاعات در مديريت نوين آشنا مي‌شوند. افزايش قدرت تحليل در به كارگيري بهينه فن‌آوري اطلاعات با استفاده از موارد عملي (CASE STUDY) از ويژگي‌هاي اين دوره است.
ضرورت و اهميت:
ضرورت و اهميت اين دوره در آشناسازي دانشجويان با نقش دوره و شاخه‌هاي فن‌آوري اطلاعات مديريت در بهبود كارآيي واحدهاي صنعتي، اجرايي و خدماتي است. همچنين تربيت نيروي انساني متخصص و محقق در عرصه صنعت، خدمات و اجرا بر اهميت دوره مي‌افزايد.

گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته


 هدف اصلی این زیر گرایش، ایجاد و استفاده از سیستم های اطلاعات در سازمان است تا بتواند به تصمیم گیری های بهتر به خصوص در رده مدیران عالی منجر شود. در این زیر گرایش تا حدودی دید فنی بیشتر از دید مدیریتی کاربرد دارد.


گرایش کسب وکار الکترونیکی


 هدف اصلی زیر گرایش کسب و کار الکترونیکی، تبدیل نیازهای مشتری به یک نرم افزار الکترونیکی است. برای رسیدن به این هدف مدیر باید بهتر بازار و نیاز های بازار را شناسایی نماید. همچنین تا حدودی به جنبه ها و توانایی های فنی هم مسلط باشه در این زیر گرایش دید بازاریابی و مدیریتی بیشتر از دید فنی مورد نیاز است.


گرایش مدیریت دانش


هدف اصلی زیر گرایش مدیریت دانش، جمع آوری، بهبود و استفاده از دانش موجود در سازمان برای افزایش بهره وری سازمان است. به صورتی که با خروج فرد از سازمان، آن سازمان برای انجام وظایف خود با مشکل روبرو گردد.


گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی


هدف اصلی زیر گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی، استفاده از فناوری های مناسب در فرآیند تولید، سازماندهی، پردازش، ترویج و استفاده از منابع اطلاعاتی به عنوان عاملی اساسی در راستای دستیابی به اهداف و استراتژی های سازمانی می باشد. 
 

تمامی حقوق این سایت برای فراگیر پیام نور محفوظ است