رشته مدیریت رسانه

تعريف:
 در کشور ما اين رشته در مقطع ارشد براي نخستين بار در سال 81 در دانشکده صدا و سيما اجرايي شد؛ و بر همين اساس رويکردي راديو تلويزيوني دارد. اين البته منحصر به کشور ما نيست؛ و در بسياري از دانشکده هاي جهان مديريت رسانه، با رويکرد راديو تلويزيوني تنظيم و اجرا مي شود. براي مثال در آکادمي آسيايي فيلم و تلويزيون، که در هندوستان واقع است؛ دوره دوساله MBA در مديريت رسانه، بيشتر رويکردي مبتني بر پخش راديو تلويزيوني دارد؛ و توليد تلويزيوني، بازار رسانه اي و تکنولوژي هاي جديد را مورد توجه قرار مي دهد.همچنين مديريت شرکت هاي رسانه اي مبتني بر روزنامه، در عصري که رسانه هاي جديد و رقباي محلي بازار پر رقابتي را ايجاد کرده اند؛ به عنوان يک مسأله و تخصص مطرح است؛ و ديگر صرفاً مالکان نمي توانند کار مديريت را به عهده داشته باشند.کالج ارتباطات لندن مديريت رسانه را به عنوان مديريت رسانه هاي چاپي در نظر گرفته است. 
 هدف :
هدف اساسي اين دوره، تربيت مديران و مسؤلان متخصص رسانه‌اي كه افزون بر مديريت بخش‌هاي مختلف تشكيلات راديو تلويزيوني داخل و خارج بتواند در راهبري تشكيلات خبرگزاري‌ها، مؤسسات نشر كتاب، خانه فرهنگ، مراكز سمعي بصري و دفاتر مؤسسات سينمايي و مطبوعاتي مستقر در سفارتخانه‌ها ايفاي نقش نمايند و عهده‌دار مسؤليت شوند.
ضرورت و اهميت :
1- تربيت مديراني كه با درك درست محيط رقابتي رسانه‌ها در عصر حاضر، تحولات تكنولوژي‌هاي رسانه‌اي را بشناسند و از روندهاي روز‌افزوني كه هر روز بركاركردهاي راديو تلويزيون در ارتباط با مخاطبان اثر مي‌گذارد. به خوبي آگاه باشند.
2- به دليل وجود جنبه‌ي ديني و ملي دو رسانه‌ي مهم در كشور و ضرورت حضور آن در امر آموزش عمومي و توسعه‌ي اجتماعي، فرهنگي و سياسي كشور، تربيت مديراني كه بتوانند سازوكار اين دو رسانه را در انطباق هر چه بيش‌تر با اهداف كلان توسعه ملي هدايت و رهبري كنند.
3- تربيت مديراني كه با شناخت فرآيند توليد برنامه‌سازي بتوانند تعادل درستي بين مصلحت و نيازهاي مخاطبان ايجاد كنند و تيم‌هاي توليدي تحت نظر خود را به سمت برقراری بهترين شكل موازنه‌ي اين دو اصل رهبري نمايند به گونه‌اي كه ارزش كيفي، هنري و فرهنگي آثار توليد شده حفظ گردد.
4- جذب مديران كنوني مراكز و مؤسسات فرهنگي و رسانه‌اي در كشور و تكميل آگاهي‌هاي تجربي آنان با دانش‌هاي آكادميك روز و به روز كردن سطوح مهارت‌هاي ادراكي و روابط انساني آنان براي پويايي محيط‌هاي كار در سازمان‌هاي متبوع خود.

تمامی حقوق این سایت برای فراگیر پیام نور محفوظ است