رشته مدیریت دولتی

تعريف و هدف:
دوره کارشناسي ارشد مديريت دولتي با هدف آماده ساختن دانشجويان شاغل در سازمان​هاي دولتي جمهوري اسلامي ​ايران جهت احراز مشاغل حرفه​ اي مديريت در سازمان​ها، شرکت​ها و مؤسسات دولتي تنظيم و تدوين گرديده است.منظور از اين دوره موشکافي دقيق وظايف اساسي و تخصصي سازمان​هاي دولتي و بهبود و توسعه مهارت و استعدادهاي دانشجويان در تشخيص و شناخت مسايل مديريت ، نحوه گردآوري اطلاعات مربوط، تجزيه و تحليل و طبقه ​بنــدي آنها، بررسي راه حل​هاي ممکن در مورد مسايل، تصميم​ گيري و اجراي تصميمات متخذه، کنترل و نهايتاً ارزيابي از نتايج مي باشد.به عبارتي دقيق تر اهداف اين برنامه فراهم آوردن زمينه​ هاي رشد فردي و حرفه​ اي و توسعه توانايي دانشجويان براي تطبيق برنامه​ هاي سازمان با شرايط زمان و انعطاف پذيري با تغييرات وتحولات و در نهايت بالابردن کارآيي و ثمربخشي دستگاه هاي دولتي است.
نقش و توانايي:
فارغ التحصيلان اين دوره با مهارت ها و توانايي هاي مختلفي که در امور اجرايي مشاوره و پژوهشي حاصل مي کنند، مي توانند در زمينه مسايل سازماني، رفتاري، اقتصادي، اداري و مالي در رده مديران اجرايي يا مشاوران سازمان هاي دولتي به کارهاي اداري، بازرگاني ،صنعتي و مشاوره اشتغال ورزند و درامورپژوهشي و تحقيقات نقش مؤثري رابه عهده گرفته و به تدريج آمادگي پذيرش مسئووليت هاي سنگين تري را پيدا کنند.
ضرورت و اهميت: 
 اداره امور سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتي با توجه به وسعت عمل، تنوع و پيچيدگي مسايل مطروحه، امروزه بدون استفاده از دانش مديريت ميسر نمي​باشد، با توجه به گسترده ترشدن نقش دولت درجمهوري اسلامي​ نياز به تربيت مديراني که با مشکلات، نارسايي ها و مسايل موجود در جامعه آشنا بوده و توانايي تفکر، تشخيص و شناخت، بررسي، تجزيه و تحليل و ارائه راه حل هاي ممکن براي آنها را داشته باشند، هر روز برجسته تر شده و اهميت و ضرورت بيشتري مي يابد.

گرایش رفتار سازمانی 


گرایش رفتار سازمانی بر استفاده ی مفید از نیروی انسانی برای رسیدن به اهداف سازمان متمرکز شده است. فازغ التحصیلان این رشته می توانند به بهبود کارایی و رسیدن به اهداف انسانی سازمان ها کمک کنند به گونه ای که با داشتن اطلاعات در این حوزه می توانند شرایط پایدار برای تعامل افراد و سازمان را فراهم کنند. علوم رفتاری، روانشناسی، سازمان های یادگیرنده، استعدادیابی و جذب، آموزش، حقوق و دستمزد، روابط سازمانی، مدیریت استعدادها و نیروهای دانشی، تقویت کار تیمی، استراتژی منابع انسانی، مدل های مختلف رفتار سازمانی، بهبود سازمانی، توسعه شغلی و فرهنگ در سازمان در این گرایش ارائه می گردد.


گرایش بودجه ومالیه عمومی


عملیات و فعالیت های مربوط به چگونگی هزینه های دولت ها، نحوه اداره منابع مالی و روش های جمع آوری درآمدها در این گرایش مورد بررسی قرار میگیرد.


گرایش طراحی سازمان های دولتی


گرایش طراحی سازمان های دولتی بمنظور تربیت متخصصانی برای ایجاد سازمان ها و تشکلات برای برطرف کردن نیازهای دولت و جامعه رسیدن به اهداف خاص طراحی شده است. سازماندهی و طراحی سازمان، بازمهندسی تشکیلات دولتی و حکومت الکترونیک در گرایش طراحی سازمان های دولتی ارائه می گردد.


گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی


تربیت کادر متخصص جهت نگهداری، اداره و توسعه فضاهایی که برنامه ریزان شهری و روستایی از اهداف این رشته است. مدیریت امور شهری و روستایی، عدالت اجتماعی و حکمرانی، ارزشیابی عملکرد دولت در اجرای پروژه های عمرانی و مدیریت بحران دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی است.


گرایش خط مشی گذاری


برای اعمال مدیریتی که بتواند پاسخگوی چالش های مدیریت دولتی باشد، می بایست خط مشی ها و راهکارهایی اتخاذ شود که، متغیرها و چالش هایی مانند عدم تمرکز، برون سپاری، بکارگیری تکنیک های بازار در بخش عمومی، بازسازی و نوسازی منابع انسانی، مشتری مداری، انعطاف، کوچک سازی و نتیجه محوری را در جهت حصول به بهره وری و دستیابی به عدالت اجتماعی محقق کند. بنابراین خط مشی گذاری عمومی که از اساسی ترین وظایف دولت ها محسوب میشود ازاهمیت زیادی برخورداراست.اهمیت خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دولتی به اندازه اهمیت تصمیم گیری در مدیریت است. 


گرایش مدیریت تحول


این گرایش به دلیل برخورداری از گرایش‌ها و زیرمجموعه‌های گوناگون دارای بازار کار وسیع در بخش‌های دولتی و خصوصی می‌باشد. فارغ التحصیلان این رشته در زمینه‌های تشکیلات سازمانی، منابع انسانی، سیستم‌های اطلاعاتی و دیگر مباحث مطرح در مدیریت در سطوح کارشناسی و مدیریتی در بخش خصوصی و دولتی قادر به فعالیت می‌باشند، همچنین این فارغ التحصیلان بعنوان مشاور یا مجری در زمینه سیاست‌گذاری‌های بخش دولتی می‌توانند فعالیت کنند. توصیه پاپیروس به دانش آموختگان این رشته این است که نسبت به کسب مهارتهای عمومی و تخصصی (زبان، ICDL و ... ) تلاش ویژه ای داشته باشند.

گرایش منابع انسانی

به جنبه های نظری و پژوهشی سیاست ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظایف مدیریت که با جنبه هایی از فعالیت کارکنان ارتباط دارد، می پردازد. ارزیابی عملکرد، دادن پاداش و ایجاد محیط سالم و منصفانه برای کارکنان سازمان، آموزش به کارکنان و ... از این دست فعالیت ها می باشد

تمامی حقوق این سایت برای فراگیر پیام نور محفوظ است