رشته فیزیک

تعریف و هدف
فیزیک یکی از شاخه های مهم " شاید مهم ترین " علوم طبیعی بوده و بررسی تمام پدیده های طبیعی را به نحوی زیر پوشش خود قرار می دهد . علم فیزیک در مطالعه عناصر تشکیل دهنده ماده یا جسم مادی و عمل متقابل این عناصر غیر قابل انکار و بررسی چنین برهم کنشها ، خواص جسم مادی را در پیش روی ما قرار داده و دسترسی به مجهولات پدیده های طبیعی را آسان می کند . فیزیک علاوه بر بررسی ساختار جسم مادی و عوامل تشکیل دهنده آن ، ارتباط نزدیک با سایر علوم طبیعی در رشته و بعنوان یک پدیده بنیادی در تمامی پژوهشهای علمی کاربرد وسیعی را به خود اختصاص می دهد . بررسی اوضاع و احوال علومی نظیر انرژی ، نور ، مکانیک " جامدات و سیالات " شیمی ، نجوم ، زمین شناسی بدون استفاده از فیزیک امکان ندارد. دوره کارشناسی ارشد فیزیک شامل دروس نظری و عملی و پایان نامه است که برای افزایش اطلاعات نظری و تجربی متخصصان فیزیک تنظیم شده است.این برنامه زمینه کافی جهت درک و توسعه آنچه که در زمان حال در این رشته میگذرد را فراهم می آورد. هدف این برنامه تربیت افرادی است که توانایی لازم جهت طراحی و نظارت بر اجرای طرحهای تخصصی در زمینه گرایش مرتبط را داشته باشند همچنین دانش آموختگان این دوره توان پژوهشی کافی برای حل مسائلی را که در زمینه حرفه خود با آن مواجهه می شوند کسب خواهند کرد.
نقش و توانایی
دانش آموختگان این دوره می توانندعلاوه بر کار آموزشی یا پژوهشی دانشگاهی در مراکز تحقیقاتی که در سطح وسیع با مسائل روزامد مرتبط با فیزیک درگیر هستندفعالیت نمایند.پذیرش مسئولیت و مشارکت در طراحی و انجام پروژه ها و ارتقاسامانه های موجوداز دیگر توانایی های دانش آموختگان محسوب می شود.
 

گرایشهای این رشته عبارتند از:

1- اپتیک و لیزر

2- ذرات بنیادی و نظریه میدان ها

3- فیزیک پلاسما

4- فیزیک ماده چگال

5- فیزیک هسته ای

6- گرانش و کیهان شناسی

7- نجوم و اختر فیزیک

تمامی حقوق این سایت برای فراگیر پیام نور محفوظ است