رشته فیزیولوژی ورزشی

سلول ها و بافت های بدن موجودات زنده با یکدیگر در ارتباط هستند. فعالیت های بدنی در هنگام ورزش روی این ارتباط اثر می گذارد. این اثر در شرایط زمانی، مکانی، محیطی، سنی، جنسی و نژادی تغییر می کند که این مباحث در حوزه فیزیولوژی ورزشی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.به عبارت دیگر، فیزیولوژی ورزشی تعامل بین فعالیت های ورزشی، فعالیت های بدنی و پاسخ فیزیولوژیک بدن به آن ها را مورد بررسی قرار می دهد و می کوشد تا با تربیت نیروی انسانی متخصص، نیازهای آموزشی، پژوهشی، اجرایی و برنامه ریزی را در این حوزه مرتفع نماید.
آینده شغلی و بازارکار فیزیولوژی ورزشی
مشاغل زیر به طور مستقیم با رشته فیزیولوژی ورزشی ارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعالیت در این شغل بیشترین ارتباط را بین رشته تحصیلی و شغل خود برقرار خواهند کرد :
1- عضویت در هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور و تدریس دروس تخصصی نظری و عملی تربیت بدنی در مقاطع کاردانی و کارشناسی (فوق دیپلم و لیسانس)
2- تدریس درس تربیت بدنی و ورزش عمومی (تربیت بدنی 1 و 2 ) دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دانشگاههای دولتی؛ پیام نور؛ غیرانتفاعی؛ جامع علمی کاربردی و آزاد اسلامی؛ آموزشکده سما
3- برنامه ریزی و مدیریت آموزشی در تربیت بدنی دانشگاهها و مراکز آموزش تربیت بدنی

گرایش فیزیولوژی فعالیت بدني و تندرستي


الف- ارائه مشاوره و راهنمایی به آحاد مردم برای پرداختن به فعالیت های بدني روزانه منظم
ب – استفاده از آزمون های میدانی و آزمایشگاهی متناسب برای سنجش آمادگي بدني اقشار مختلف
ج- توانایی ارائه راهکارهای مناسب برای شرکت فردی و اجتماعي آحاد مختلف در فعاليت هاي بدني
د – توانایی برنامه ریزی و تجویز فعاليت هاي بدني مناسب متناسب با سنين گوناگون و جنس
هـ- انجام خدمات مشاوره ای در حوزه فعالیت بدنی و تندرستی در مراکز عمومی ( پارک ها ) و باشگاه هاي عمومي و خصوصي


گرایش فیزیولوژِی ورزشی کاربردی


الف - کمک به امر استعداد یابی ورزشکاران از منظر فیزیولوژی ورزش و آمادگي بدني
ب – تحلیل نقاط قوت و ضعف آمادگی بدنی ورزشکاران در رویدادهای ورزشي
ج- برنامه ریزی و اجرای آزمون های میداني و آزمايشگاهي و تفسير نتايج آنها
د – انجام خدمات مشاوره ای به سرپرستان ، مدیران و مربیان باشگاه های ورزشی براي گسترش عملکرد ورزشکاران

تمامی حقوق این سایت برای فراگیر پیام نور محفوظ است