رشته علوم قرآن و حدیث

تعريف و هدف
اين رشته در دانشگاه بيشتر با محوريت بررسي‌هاي تاريخي و علومي شكل گرفته است كه وظيفه آنها بررسي مسائل محتوايي و شكل حوزه قرآن و حديث در اين رشته به موضوعاتي همچون تفسير قرآن كريم، روش‌هاي فهم قرآن كريم، تاريخ قرآن كريم و احاديث، روش‌هاي بررسي صحت اسناد روايات و ... پرداخته مي‌شود. اين نوع از بررسي‌ها تأثير مستقيمي در فهم صحيح و برداشت‌هاي بدون انحراف از منابع ديني دارد. فقها كه وظيفه استنباط احكام الهي از منابع ديني را بر عهده دارند يكي از مهم‌ترين مصرف‌كنندگان مستقيم توليدات علمي اين رشته هستند.
ضرورت و اهميت
از آنجا كه قرآن و سنت دو منبع اصلي دين اسلام، و تأمين‌كننده‌ي نيازهاي ديني مسلمانان است و شناخت آن‌ها براي پژوهش و تدريس آموزه‌هاي اسلامي و تبليغ آن‌ها ضروري است؛ لازم است، كه رشته‌ي علوم قرآن و حديث به صورت مستقل برگزار شود تا نياز جهان اسلام به كارشناسان اسلامي تأمين گردد.
نقش و توانايي
دانش آموختگان اين رشته با مطالعه و تحصيل در رشته‌ي علوم قرآن و حديث مي‌توانند، پژوهشگر، مبلغ و مدرس قرآن، تفسير و حديث شوند، و نقش مؤثري در اعتلاي فرهنگ اصيل اسلامي و شناساندن آن به مردم جهان ايفا كنند. و با كسب معلومات نسبي در مقاطع بعدي ادامه‌ي تحصيل دهند و به اهداف برنامه‌ريزي تعميق بخشند.

تمامی حقوق این سایت برای فراگیر پیام نور محفوظ است