رشته علوم سیاسی

علوم سياسي به بررسي انديشه ها و نظريه هاي سياسي و کارکرد آنها در عرصه جامعه مي پردازد. رشته علوم سياسي ارائه يکسري نظريه ها يا يکسري ابزارها و راهکارهايي است که بر اساس آنها هر جامعه شرايط و مشکلات حال را بررسي کرده و از پيش پا بر مي دارد و براي حرکت ها و اقدامات بعدي ترسيم فضا براي مسير آينده برنامه ريزي مي کند. هم چنين از تجارب و دستاوردهاي بشر که در طول تاريخ در عرصه اجتماع به دست آورده است، بهره مي برد.موضوع اين رشته مطالعه و تحقيق درباره ي پديده هاي سياسي مثل اشکال مختلف حکومت و دولت است. کشف علل و پديده هاي سياسي، نحوه اداري سياسي جامعه و ايجاد ارتباط محترمانه با کشور هاي دنيا در عرصه روابط بين الملل مي باشد.
 اهداف:
1. تربيت محققيني كه با شناخت عميق از معارف سياسي اسلام همراه با شناخت علوم سياسي و دانش جديد در اين زمينه، قدرت تبيين نظام سياسي اسلام و سپس طراحي مدل هاي اجرايي براي حاكميت بخشيدن به اين نظام را واجد بوده بتوانند در ارائه و دفاع از ديدگاه‌هاي اسلامي در اين بعد از موضوع تخصصی برخورد نمايند.
2. تربيت كارشناساني كه با احاطه وسيع بر نظام هاي سياسي موجود و تسلط بر دانش جديد سياست از همه ابعاد بتوانند با بهره‌گيري از منابع غني فقهي و معارف اسلامي و ارائه استدلال‌هاي عقلي و فلسفي صائب، ضمن نقد صحيح و عالمانه ديدگاه‌ها و تئوري‌هاي مورد بحث در اين دانش، نظام سياسي اسلام و الگوي صحيح تدبير و تحليل مسائل سياسي منطبق بر ديدگاه‌هاي اسلامي را تبيين نموده و جايگاه آن را در كل نظام فكري اسلام تعيين نمايند.
3. تربيت محققيني كه بتوانند با دارا بودن ابزارهاي لازم تحقيق، ضمن پژوهش در منابع اسلامي و ساير منابع، به تدوين منابع موردنياز جهت تحقيق و تدريس در زمينه‌هاي مختلف اين دانش بپردازند.

4. تربيت مدرسين ورزيده و صاحب نظري كه از عهده‌ي ارائه‌ي معارف سياسي اسلام به صورت ويژه و دانش سياسي به شكل عام برآمده ، بتوانند حاصل تحقيقات انجام شده را در مراكز آموزش عالي (حوزه و دانشگاه) تدريس نمايند.
5. تربيت كارشناساني كه توانايي تجزيه و تحليل رخدادهاي سياسي و مسائل مربوط به آن را در سطح بين‌المللي و منطقه‌اي واجد بوده بتوانند براساس ديدگاه‌هاي اسلامي و معارف بالنده و نوراني آن و شناخت صحيح از پديده‌هاي سياسي داخلي و خارجي، راه حل‌هاي كارساز و واقعي را در رابطه با مشكلات سياسي نظام اسلام ارائه نمايند.
در نهايت، متخصصان و پژوهشگران متعهدي تربيت خواهند شد كه علاوه بر تسلط بر دروس حوزوي، در دروس دانشگاهي نيز تبحر كافي دارند و در نتيجه مي‌توانند ضمن بحث‌هاي تطبيقي، برتري ديدگاه‌هاي اسلام را تبيين و اثبات كنند و از مواضع حق آن به دفاع بپردازند و به شبهات مطرح شده پاسخ صحيح و منطقي داده و مواضع ضعف ساير مكاتب را آشكار سازند و بدين وسيله قسمتي از خلأ موجود در اين زمينه را پر كنند.

تمامی حقوق این سایت برای فراگیر پیام نور محفوظ است