رشته علوم جانوری

تعریف
زیست شناسی جانوري‌ به‌ مطالعه‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ جانوران‌ مي‌پردازد و داراي‌ سه‌ بخش‌ اصلي‌  به شرح زیر است:
1- جانورشناسي‌ يا بيوسيستماتيك‌:
رشته‌ای از زیست‌شناسی است که به بررسی جانوران می‌پردازد.
واژه جانور خود به معنی دارنده جان است و همانگونه که از این نام برمی‌آید جانورشناسی جانوران را از تمام جهات بررسی می‌کند.

2- فيزيولوژي‌ جانوري‌: 
فیزیولوژی یکی از مهمترین شاخه‌های بیولوژی است که به مطالعه اعمال حیاتی موجود زنده ، اندامها ، بافتها ، سلولها و عناصر سلول می‌پردازد.

3- علوم جانوري تکوینی: 
تکوین جانوران پس از ایجاد و پیش از میلاد آنها روندی بسیار پیچیده دارد که شناسایی آن بسیار مفید خواهد بود.
به جهت آنکه تشخیص بسیاری از ناهنجاری ها و پیشگیری آنها را در پی خواهد داشت. 
علم بر این موضوع باعث کشف علل بسیاری از بیماری ها شده و درمان آنها را تسهیل خواهد کرد. این تنها گوشه ای از مزایای این علم است.بسياري‌ از گرايش‌هاي‌ زيست‌شناسي‌ وابسته‌ به‌ علوم‌جانوري‌ هستند.
بازار کار
هرچند كه‌ تعداد قابل‌ توجهي‌ از فارغ‌التحصيلان‌ علوم‌ جانوري‌ جذب‌ بازار كار نمي‌شوند اما بهترين‌ دانشجويان‌ هميشه‌ موفق‌ بوده‌ و هستند.اين دسته از دانشجويان پس از فارغ‌التحصيلي گاه‌ براي‌ كارهاي‌ تحقيقاتي‌ يا اداره‌ آزمايشگاه‌ها جذب‌ دانشگاه‌ها مي‌شوند يا در سازمان‌ حفاظت‌ از محيط‌ زيست‌ و سازمان‌هاي‌ مربوط‌ به‌ فعاليت‌ مي‌پردازندچون‌ سازمان‌ محيط‌ زيست‌ براي‌ بررسي‌ اكوسيستم‌ها به‌ محققان‌ زيست‌شناسي‌ از جمله‌ علوم‌جانوري‌ نياز دارد.همچنين‌ بعضي‌ از فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ گرايش‌ وارد دنياي‌ پزشكي‌ شده‌ و در زمينه‌هاي‌ خون‌شناسي‌ يا انگل‌شناسي‌ فعاليت‌ مي‌كنند.

گرایش های این رشته عبارتند از:

1- سلولی و تکوینی

2- فیزیولوژی

تمامی حقوق این سایت برای فراگیر پیام نور محفوظ است