رشته زبان و ادبیات فارسی

تعريف و هدف:
هدف اساسي در برنامه کارشناسي ارشد در رشته زبان و ادبيات فارسي ايجاد مهارت هاي کافي است در زمينه هاي مختلف ادبي و بلاغي و دستوري و اصطلاحات علوم مختلف در متون ادبيات فارسي در سطحي که پژوهندگان اين دوره بتوانندکارهاي تحقيقاتي را در اين دوره  به نحو ارزنده اي انجام دهند و تدريجاً صاحبان نظرو متخصصاني درجنبه هاي مختلف زبان و ادبيات فارسي گردند.
نقش و توانايي:
فارغ التحصيلان اين دوره قادرند در قسمت هاي فرهنگي و توسعه علوم ادبيات فارسي از قبيل بنيادهاي تدوين کتب درسي و بنيادهاي پژوهشي در زمينه هاي مختلف ادب فارسي ايفاء وظيفه نمايند و نيز در ورزاتخانه ها و موسسات جمهوري اسلامي که به نوعي نياز و ارتباط با زبان و ادب فارسي دارند، از فارغ ‌التحصيلان رشته زبان و ادبيات فارسي در تمام قسمت هاي فرهنگي و توسعه علوم مي‌توان استفاده كرد و بديهي است كه مسلمانان در گسترش تمام شاخه‌هاي علوم و فرهنگ در بسياري از وزارتخانه‌ها و مؤسسات به نوعي با زبان و ادبيات سروكار داريم. از جمله آموزش و پرورش، راديو و تلويزيون، مطبوعات، مؤسسات ، سازمان هاي مختلف نشر و چاپ ، سازمان هاي تأليف و ترجمه، مؤسسات كتب درسي و كمك درسي و نيز در جريان گسترش كتب علمي و فني و تجربي پزشكي كه نيازمند به زباني روشن و قابل فهم مي‌باشد، گسترش و ترويج علوم و معارف اسلامي در خارج از كشور جمهوري اسلامي.فارغ‌التحصيلان رشته زبان و ادبيات فارسي اگر پويا و فعال باشند مي توانند يک نويسنده، شاعر يا منتقد گردند ودر مراکز چاپ و نشر کتاب به عنوان ويراستار وناظر ادبي در چاپ کتاب حضور داشته باشند. در ضمن تعدادي از فارغ التحصيلان نيز با توجه به ذوق وسليقه خود کارهاي ويژه اي انجام مي دهند که از آن جمله مي توان به شرکت در تأليف فرهنگ هاي مختلف به عنوان پژوهشگر ادبي و فيش نويس علمي و انتخابي دايرة المعارف ها اشاره کرد.

تمامی حقوق این سایت برای فراگیر پیام نور محفوظ است