رشته ریاضی


معرفی رشته آموزش ریاضی 
ضرورت ایجاد دوره کارشناسی ارشد ریاضی سالها است که توسط اندیشمندان علوم تربیتی و استادان ریاضی کشور مطرح می شود و مسئولان تعلیم و تربیت و برنامه ریزان آموزش و پرورش نیز آن را پذیرفته و برایجاد آن تاکید دارند. موضوع چندین بار نیز در کنفرانس ریاضی کشور مطرح شده است و اکثریت استادان ریاضی این ضرورت را تایید کرده اند ولی به دلیل عدم امکانات اجرایی، نداشتن متولی و کم بود استادان متخصص تاسیس این دوره به تعویق افتاده بود تا سرانجام بنا به اعلام نیاز و تاکید وزارت آموزش و پرورش مبنی بر تشکیل این دوره آموزشی در سطح تحصیلات تکمیلی گروهی از استادان ریاضی متخصص در امر آموزش از دانشگاههای مختلف و جمعی از استادان روانشناسی و علوم تربیتی گرد آمدند تا برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد آموزش ریاضی را طراحی و تدوین نمایند. این گروه با توجه به پیشنهادهای رسیده از دانشگاهها و مطالعه طرح های پیشنهادی و جمع اوری اطلاعات از دوره های مشابه در دانشگاه ها بزرگ جهان و بررسی ضرورتها این برنامه تدوین و برای تصویب به شورای عالی برنامه پیشنهاد کرد.

نقش و توانایی یا کارایی
فارغ التحصیلانی دوره کارشناسی ارشد آموزش ریاضی می توانند:
1- به انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه های مختلف آموزش ریاضی بپردازند.
2- درمراکز تربیت معلم به عنوان مدرس ریاضی ومتخصص آموزش ریاضی به کار اشتغال ورزند.
3- در دوره های تخصصی و دکتری آموزش ریاضی ادامه تحصیل دهند.
4- دربرنامه ریزی آموزشی و درسی ریاضی تهیه و تالیف کتاب های درسی مشارکت نمایند.
تبصره : انتظارمی رود این فارغ التحصیلان توانائی طرح، اجرا و ارزیابی کمی و کیفی برنامه های ریاضی را نیز داشته باشند، مفاهیم روانشناسی آموزش ریاضی را به قدر کافی بشناسند و بتوانند به انجام تحقیق و یا نقد و بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه آموزش ریاضی بپردازند.این توانایی امکان به روز کردن اطلاعات و قرار گرفتن درجریان تازه تحقیقاتی این رشته درسی در زمینه های مختلف فراهم می سازد.
 

تمامی حقوق این سایت برای فراگیر پیام نور محفوظ است