رشته حقوق جزا و جرم شناسی

مقدمه و تعريف:
حقوق جزا و جرم شناسي در مفهوم مدرن (امروزي) که به عنوان رشته اي نظام مند و داراي اصول و قواعد کلي ناظر بر جنبه هاي ماهوي و شکلي مستقل ازهم مي باشد، عمري حدود دو قرن دارد. اين رشته از حقوق که از شاخه هاي اصلي حقوق عمومي محسوب مي شود خود داراي رشته هاي مختلف مي باشد که عمدتاً شامل علوم جنايي تجربي ازيک سو و علوم جنايي تحليلي - تفسيري از سوي ديگر مي شود. تحول روزافزون حقوق جزا و علم جرم شناسي در جوامع مختلف باعث ايجاد گونه هاي مختلفي ازاين شاخه شده است که در گذشته سابقه هاي نداشته است. ظهور علوم جنايي تجربي (از جمله علوم جرم يابي، جرم شناسي و کيفرشناسي و ...) نشانگر تخصصي شدن حقوق جزا است که بي ترديد مرتبط با تحولات حاکم بر جامعه، صنعت، اقتصاد و ... است. با اين حال آنچه درميان گونه هاي متنوع علوم جنايي اهميت ويژه دارد حقوق جزا در مفهوم خاص خود و علم جرم شناسي است.حقوق جزا به دو بخش عمده حقوق جزاي ماهوي وشکلي تقسيم مي شود. رشته هاي حقوق جزاي عمومي و اختصاصي زير مجموعه حقوق جزاي ماهوي اند که در ذيل به تعريف و تبيين اجمالي آنها و ساير رشته هاي مرتبط مي پردازيم:
حقوق جزاي عمومي علمي است که به مطالعه قواعد کلي و مشترک جرايم و مجازاتها مي پردازد.
حقوق جزاي اختصاصي شعبه اي از حقوق جزا ماهوي است که به مطالعه جرايم به طور خاص و شرايط اختصاصي حاکم بر آنها و مجازاتهايي که ممکن است مورد حکم واقع شوند مي پردازد.
حقوق جزاي شکلي (آيين دادرسي کيفري) : آيين دادرسي کيفري که در فاصله بين وقوع جرم و صدور حکم مجازات اهميت مي يابد مجموعه قوانين و مقرراتي است که براي کشف جرم، تعقيب متهمان و تحقيق از آنان، تعيين مراجع صلاحيت دار، شيوه هاي اعتراض به آراء و نيز بيان تکاليف مسئولان قضايي و انتظامي در طول رسيدگي به دعواي کيفري و اجراي احکام ازيک سو و حقوق آزاديهاي متهمان ازسوي ديگر، وضع و تدوين شده است. 
هدف:
هدف از اين دوره تربيت كارشناس ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسي است همراه با بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهي و بينش حقوقي دانش آموختگان دوره كارشناسي توأم با آموزش روش تحقيق و تقويت قدرت استنباط و تجزيه و تحليل مسائل حقوقي.
 

تمامی حقوق این سایت برای فراگیر پیام نور محفوظ است