رشته حقوق بين الملل

تعريف و هدف:
دوره كارشناسي ارشد حقوق بين الملل يكي از برنامه هاي علمي و تخصصي است كه دربرگيرنده آموزش اهم موضوعاتي است كه در اين رشته از حقوق عموماً تدريس ميشود.رشته هاي حقوق بين الملل با رشته روابط بين الملل که يکي از شاخه هاي رشته علوم سياسي در دوره کارشناسي ارشد مي باشد،شبيه است.
اين رشته به حقوق و به عبارت ديگر مجموعه اصول، موازين يا قواعد و مقرراتي مي پردازد که بر روابط اختصاصي جامعه بين المللي و به ويژه تابعان فعال حقوق بين الملل يعني دولتها و سازمانهاي بين المللي در حوزه هاي مختلف صلح و امنيت، حقوقي، اقتصادي، فرهنگي، فني و... حاکم است. پويايي اين رشته به دليل پيدايش روز افزون زمينه هاي جديد در جامعه بين المللي معاصر، بر جذابيت اين رشته مي افزايد و علاقه مندان اين رشته هر روزه مي توانند اطلاعات وسيع و نه چندان عمومي درباره موضوعات اين رشته، از طريق رسانه هاي جمعي نظير مطبوعات، راديو، تلويزيون و همچنين از طريق اينترنت کسب نمايند ( از جمله اطلاعاتي درباره سازمان ملل متحد و کارگزاريهاي تخصصي آن نظير يونسکو و يونيسف، انعقاد معاهدات، موافقت نامه ها و تفاهم نامه هاي بين المللي بين کشورها در حوزه هاي مختلف، تشکيل سازمانهاي بين المللي جديد، بحثهاي مربوط به صلح و امنيت، انرژي هستهاي و سازمان بين المللي انرژي اتمي، جنگهاي داخلي و بين المللي از جمله بحث عراق، افغانستان و مسئله فلسطين و...) علاقه مندان به اين رشته جالب و متنوع علاوه براين که بايد قدرت حفظ، درک و تحليل خوبي داشته باشند، و بايد به يکي از زبانهاي بين المللی آشنائي و تسلط کامل داشته باشند. برنامه اين دوره با توجه به اهداف مشروح زير تهيه و تدوين شده است:
الف) تربيت كارشناس ارشد حقوق بين الملل براي مؤسساتي نظير وزارت امور خارجه يا نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و نهادها و سازمانهاي بين المللي.
ب) آماده سازي دانشجويان براي ادامه تحصيل در اين رشته و كسب معلومات براي ورود به دوره تحقيقات عالي.
ج) تربيت كادر مشورتي حقوق بين الملل به منظور ارشاد و راهنمايي و حل و فصل دعاوي بين نهادهاي داخلي كشور و سازمانهاي كشورهاي بيگانه.

تمامی حقوق این سایت برای فراگیر پیام نور محفوظ است