رشته حسابداری

تعريف و هدف
دوره ي كارشناسي ارشد رشته حسابداري به منظور آموزش تخصصي حسابداري به دانشجوياني كه در آينده در حرفه حسابرسي با مشاغل مختلف حسابداري در مؤسسات بازرگاني، صنعتي و دولتي مشغول كار خواهند شد، تدوين گرديده است. بديهي است دانشجوياني كه در حال حاضر به كار حسابرسي و حسابداري اشتغال دارند با گذرانيدن اين دوره اطلاعات و معلومات تخصصي خود را افزايش داده و مسئوليتهاي سنگينتري را عهده دار خواهند گرديد. علاوه بر اين فارغ التحصيلان اين دوره تحت ضوابطي كه ستاد انقلاب فرهنگي تعيين ميكند، ميتوانند با تدريس در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اشتغال پيدا كنند.
نقش و توانايي:
به طور كلي همانطوري كه اشاره شد، فارغ التحصيلان دوره كارشناسي ارشد رشته حسابداري ميتوانند به عنوان حسابرس با مسئولان حسابداري و امور مالي در مؤسسات مختلف به كار اشتغال پيدا كنند.
فارغ التحصيلاني كه در شركتهاي بزرگ استخدام ميشوند قادر خواهند بود در قسمتهاي تخصيص منابع با سيستمهاي اطلاعاتي مديريت و در مشاغل تحليلگر مالي يا حسابرس داخلي مشغول كار شوند يا مسئوليت بخشي از كار برنامه ريزي و كنترل مالي را عهده دار گردند. مسئوليتهاي ديگري كه فارغ التحصيلان اين دوره در مؤسسات بزرگ ميتوانند عهده دار گردند، بودجه بندي و تجزيه و تحليل و برنامه ريزي و آينده نگري است. فارغ التحصيلان اين دوره پس از كسب تجربه كافي ميتوانند در سطوح مختلف مديريت مالي و حسابرسي انجام وظيفه نموده و در اداره مؤسسه كمكهاي مؤثري به مديريت بنمايند.
ضرورت و اهميت:
تغييرات سريع بازرگاني و صنايع، مسئوليتهاي خطيري را در سيستم اقتصادي و اجتماعي جامعه به عهده حسابداران محول نموده است. امروزه حسابدار علاوه بر وظيفه تاريخي خود كه ثبت و گزارشدهي اطلاعات مربوط به فعاليتهاي گذشته سازمان است، وظيفه ديگري را نيز تقبل نموده كه عبارتست از تحليل و تغيير فعاليتهاي گذشته و تلفيق آن با اطلاعات اضافي ديگر به منظور استفاده در امر برنامه ريزي و تصميم گيريهاي بازرگاني.حسابدار امروزي برخلاف گذشته وظايف متعدد و سنگيني نظير تجزيه و تحليل معاملات، سنجش رويدادهاي اقتصادي، طراحي سيستم، فرآيندهاي تحليلي و تغييري ارزيابيهاي مالي و در واقع تمامي زمينه فعاليت مديريت را برعهده دارد. مسئولان حسابداري سازمانها در صورتي كه وظيفه خود را به نحو مطلوب انجام دهند بايد بيش از هر يك از مسئولان ديگر شايد به استثناي مدير عامل از فعاليتهاي مختلف سازمان آگاهي داشته باشند.

تمامی حقوق این سایت برای فراگیر پیام نور محفوظ است