رشته جامعه شناسی

مقدمه:
هدف‌، ساختن‌ انسان‌ جامعه‌شناس‌ است‌. انساني‌ كه‌ بتواند با مطالعات‌ دقيق‌ نظري‌ و عملي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ محقق‌، سطح‌ آگاهي‌هاي‌ اجتماعي‌ را بالا برده‌ و‌ پاسخگوي‌ نياز مراكز آموزشي‌، پژوهشي‌ و خدماتي‌ باشد؛ يعني‌ نتايج‌ تحقيقات‌ او به‌ ما بگويد كه‌ چگونه‌ مي‌توان‌ از بحران‌هاي‌ اجتماعي‌ عبور كرد و به‌ آرامش‌ و رفاه‌ رسيد. درس‌هاي‌ جامعه شناسي داراي‌ سه‌ شاخه‌ است‌. در يك‌ شاخه‌ مهارت‌ در عمليات‌ تحقيقي‌ آموزش‌ داده‌ مي‌شود، شاخه‌ ديگر مباني‌ جامعه‌شناسي‌ است‌ كه‌ پايه‌هاي‌ علم‌ جامعه‌شناسي‌ را از نظر مفهومي‌ معرفي‌ مي‌كند و شاخه‌ سوم‌ نيز مباحث‌ جمعيت‌شناسي‌ است‌ كه‌ از درس‌ مباني‌ جمعيت‌شناسي‌ شروع‌ مي‌شود و به‌ تحليل‌ جمعيت‌، تحليل‌ حركت‌هاي‌ جمعيتي‌ و كاربردهاي‌ جمعيت‌شناسي‌ در مباحث‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ ختم‌ مي‌گردد.
هدف:
1- بالابردن سطح اطلاعات وآگاهي وبينش فرهنگي دانش آموختگان علوم اجتماعي، توام با آموزش روش تحقيق و تقويت قدرت استنباط و تجزيه و تحليل مسائل فرهنگي، اجتماعي
2- تربيت کارشناس متبحر درمسائل فرهنگي 
3- تربيت محقق به منظورتحقيق درجنبه هاي مختلف فرهنگ وسنن جامعه ايران(درابعادمنطقه اي:شهري- روستائي وعشايري)
4- تربيت مدرس به منظورتدريس دروس انسان شناسي و مردم شناسي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.
 

تمامی حقوق این سایت برای فراگیر پیام نور محفوظ است