رشته توسعه روستایی

لزوم توجه به روستا و مباحث روستا به عنوان پبش نیاز اصلی توسعه هر جامعه ای محسوب می شود و در این بین روستا به عنوان خاستگاه اولیه جوامع انسانی و مامن تولیدات کشارزی نقش اصلی امنیت غذایی را به خود اختصاص داده است. نیاز به توسعه روستایی در گرو شناخت مبانی و ساختاری موثر بر روستا و روستاشناسی می باشد بر همین مبنا تخصص های مرتبط زیادی در حوزه روستایی مورد نیاز است یکی از این تخصص ها که رویکرد جامع گرایانه ای داشته است رشته توسعه روستایی می باشد که مباحث مختلفی از جمله اقتصاد،ترویج و جغرافیا را به خود اختصاص داده است. به بیان دیگر می توان گفت هدف از ایجاد کارشناسی ارشد توسعه روستایی ساماندهی مباحث مختلف توسعه روستایی در یک رشته جامع می باشد و با توجه به پیوند ناگسستنی کشاورزی و روستا این رشته در زمره زیر گروه کشاورزی گنجانده است. البته این رشته قرابت نزدیکی با رشته های ترویج کشاورزی و جغرافیا و برنامه ریزی روستایی داشته و عمده اختلاف این رشته ها با هم جامع بودن رشته توسعه روستایی می باشد. با توجه به رویکرد جامع گرایانه این رشته در صورت لحاظ نمودن عدالت اجرایی و علمی در کشور باید از ظرفیت ها و توانایی های فارغ التحصیلان توسعه روستایی به بهترین شکل استفاده شود اما متاسفانه در سالیان اخیر کمتر به این مباحث توجه شده است با این وجود فارغ التحصیلان توسعه روستایی می توانند در حوزه های تعاون روستایی، صنایع تبدیلی تکمیلی، امور ترویج و توسعه کشاورزی و نهادهای امور روستایی مشغول به کار شوند البته در سالهای اخیر ایجاد کسب و کارهای کوچک و تعاونی های دانش آموختگان و امور مشاوره ای می تواند مفید باشد.
 

تمامی حقوق این سایت برای فراگیر پیام نور محفوظ است