رشته بیوشیمی

تعريف و هدف:
دوره هاي كارشناسي ارشد زيست شناسي از دوره هاي كارشناسي ارشد در نظام آموزش عالي اند كه اهداف آن تربيت كارشناسان ارشد متعهد و متخصص به نحوي است كه از مفاهيم اساسي زيست شناسي آگاهي كافي داشته، جنبه هاي نظري و كاربردي مختلف آن را بشناسند و علاوه بر گذراندن دوره تخصصي در هر يك از رشته هاي علوم گياهي، علوم جانوري و بيوشيمي بتوانند نياز مراكز آموزشي، پژوهشي، توليدي و خدماتي به كارشناسان ارشد در زمينه مذكور را برطرف نمايند. بيوشيمي علم مربوط به  ترکيب  اجزا  و ساختار  مواد  موجود  در سيستم هاي زنده و واکنش هاي شيميايي انجام شده دراين سيستم هاست. شاخه اي از زيست شناسي است، اما شاخه اي از شيمي آلي نيز به شمارمي رود. مطالعه زيست شناسي درسطح مولکولي را زيست شيمي گويند زيست شيمي علمي است که درباره ترکيبات و واکنش هاي شيميايي در موجودات زنده بحث مي کند و مطالعه در مورد واکنش هاي شيميايي است که درون سلول هاي بافت هاي جاندار صورت مي پذيرد. بيوشيمي شاخه اي ازعلوم زيستي است که به ساختار شيميايي ترکيبات حياتي و روابط متقابل آنها مي پردازد.بيوشيمي  يا  شيمي  حياتي ، بيشتر به خواص  شيميايي  مواد آلي  موجود  در سلول  و  همچنين  واکنش هايي  که  بين  اين مواد انجام مي گيرد مربوط مي شود. دانشي است که با مولکول هاي گوناگون موجود در سلول ها و جانداران و با واکنش هاي شيميايي آنها سروکار دارد. در واقع بيوشيمي تبيين مولکولي تمام فرآيندهاي شيميايي سلول هاي زنده است. هدف اصلي اين رشته درک کامل تمام فرآيندهاي شيميايي مرتبط با سلول هاي زنده درسطح مولکولي، تلاش براي شناخت چگونگي آغازحيات است.هدف نهايي زيست بيو شيمي به دست آوردن درک واضح ازواکنش هاي شيميايي که در درون سلول زنده صورت مي گيرد وارتباط اين واکنش ها باساختار وکار سلول است.گسترش سريع علم وتکنولوژي بيوشيمي درسال هاي اخير، محققين را قادر ساخته که به بسياري ازسوالات واشکالات اساسي درمورد بيولوژي وعلم پزشکي جواب بدهند. 
نقش و توانايي:
فارغ التحصيلان دوره كارشناسي ارشد زيست شناسي مي توانند در مؤسسات آموزش عالي به عنوان مربي براي رفع نيازهاي آموزشي و پژوهشي مشغول كار شده يا به عنوان كارشناسان ارشد (خبره) در وزارتخانه ها، مؤسسات پژوهشي، توليدي و خدماتي از جمله كشاورزي، نفت، شيلات، مؤسسات دفع آفات، باغهاي گياهشناسي، سرمسازي، مراكز تحقيقاتي بهداشتي، پزشكي، دارويي، منابع غذايي، مؤسسات مربوط به اصلاح بذر، جهاد سازندگي و ... در زمينه ي تحصيلات تخصصي خود فعاليت نمايند.
 

تمامی حقوق این سایت برای فراگیر پیام نور محفوظ است