رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

معرفی رشته 
روند رو به رشد جمعیت جهانی در سده اخیر به طور فزآینده‌ای افزایش یافته است كه این امر باعث رویارویی این جمعیت با كمبود موادغذایی شده است. در واكنش به این كمبود، فعالیت‌های انسانی باعث از دست رفتن منابع طبیعی و آلودگی بیشتر محیط زیست شده است. بنابراین بشر باید به دنبال راهی باشد كه غذای بیش‌تر و با كیفیت بالاتر در اختیار مردم قرار دهد كه به دنبال آن محیط زیست نیز حفظ شود.كشاورزی سنتی نیز محدودیت‌های خاص خود را دارد. از جمله، محدودیت بازار آزاد، محدودیت منابع طبیعی و محدودیت منابع ژنتیكی است كه در سده اخیر تقریباً از حداكثر پتانسیل ژن‌ها در كشاورزی سنتی استفاده شده است. از این رو دانشمندان به دنبال راهی بودند كه بر این محدودیت‌ها غلبه كنند.کارشناسی ارشد بیوتكنولوژی کشاورزی علمی روشی است كه شامل هر نوع استفاده تلفیقی از علوم بیوشیمی، میكروبیولوژی و مهندسی می‌شود به منظور نائل شدن به استفاده صنعتی از فعالیت میكروارگانیسم‌ها، سلول‌های كشت شده و اجزا متعلق به آن‌ها به طوری‌كه به صورت كنترل شده از عوامل بیولوژیك نظیر میكروارگانیسم‌ها یا اجزای سلولی استفاده شود. بنابراین بیوتكنولوژی شامل هر تكنیكی است كه از میكروارگانیسم‌های زنده یا بخشی از آن‌‌ها با هدف تولید و تغییر فرآورده‌های خاص استفاده می‌كند تا حیوانات و گیاهان را بهبود بخشیده یا میكروارگانیسم‌ها را برای مصارف خاص توسعه دهند.
موقعیت های شغلی بیوتکنولوژی کشاورزی
فارغ التحصیلان رشته کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی می توانند:
در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و یا در مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و مؤسسات تحقیقاتی دیگر به امر پژوهش مشغول شوند
به برنامه ریزی و هدایت امور اجرایی در زمینه بیوتکنولوژی کشاورزی و یا
به تدریس دروس مربوط به بیوتکنولوژی و علوم وابسته در آموزشکده ها و دانشکده های کشاورزی و یا
به جمع آوری، شناسایی، حفظ و نگهداری میكروارگانیسم‌های مرتبط با بخش كشاورزی در بانك سلولی بپردازند
برای اجرای پروژه‌ها‌ و طرح‌های تحقیقاتی حول محور تولید فراورده های بیولوژیك مورد استفاده در بخش كشاورزی و صنایع وابسته به آن از جمله سموم بیولوژیك، كودهای بیولوژیك و فراورده های با ارزش مورد استفاده در صنعت غذا، مشغول به کار شوند.
 

تمامی حقوق این سایت برای فراگیر پیام نور محفوظ است