رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تعریف و هدف:
رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی شامل مجموعه یافته هاي علمي در حوزه هاي آسيب شناسي ورزشي ، حرکات اصلاحي ، پيش گيري و بازتواني آسيب هاي ورزشي ، تربيت بدني ويژه و ورزش معلولين است که براي دانشجويان علاقه مند به مطالعه در حيطه آسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي تامين مي شود. هدف از تأسيس دوره آسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي ، تربيت افراد علاقه مند و متخصص است تا بتوانند با آموزش و پژوهش برنامه ريزي ، راهنمايي و مشاوره ، مربيگري و ارائه خدمات ورزشي به افراد تحت پوشش خود در ارتقاي سلامت جسمي و رواني و نيز بهبود فعاليت هاي حركتي و ورزشي آنان تلاش نمايد. اين افراد گسترده اي از مبتلايان به ناهنجاري هاي جسمي و حركتي كه به درجاتي از هنجارهاي تندرستي جامعه فاصله دارند ، افراد شركت كننده در فعاليت هاي بدني و ورزشي تفريحي و رقابتي كه در معرض خطر آسيب ديدگي ورزشي قرار دارند ، كم توانان جسمي ، ذهني و رفتاري را كه به درجاتي ازهنجارهاي تندرستي جامعه پايين تر بوده و به عنوان كم توان ، بيمار و معلول شناخته مي شوند ، در بر مي گيرد.
توانایی های عمومی
الف – برنامه ریزی برای بهره گیری از يافته هاي علوم آسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي در موقعيت هاي واقعي
ب – تحلیل وضعیت های مربوط به مسائل حوزه آسیب شناسی ورزشي و حرکات اصلاحي
ج- توانایی تحقیق و به کارگیری يافته ها در فرايند تدريس / يادگيري
د – انجام پژوهش درگرایش های تخصصی خود و همکاری در امور پژوهشی ساير گرايش هاي رشته آسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي
ه – تدریس دروس مربوط به گرایش تخصصی خود در دوره های کاردانی و کارشناسي رشته هاي گوناگون علوم ورزشي و حرکتي

تمامی حقوق این سایت برای فراگیر پیام نور محفوظ است