پذیرش از طریق دوره های فراگیر

این دوره‌ها انعطاف‌پذیرترین دوره‌هایی هستند که تاکنون در کشور ارائه شده‌اند. داوطلبین جهت پذیرش در دانشگاه پیام نور، در آزمون پایان نیمسال اول به عنوان دانش‌پذیر شرکت نموده و در صورت موفقیت به عنوان دانشجوی رسمی دانشگاه پیام‌نور شناخته می شوند.

امتیازات ومزایای دوره های فراگیر پیام نور

1- دانش پذیر می تواند آزادانه رشته ها و واحد های دانشگاهی مورد نظرخود را انتخاب نماید.

2- دانشگاه پیام نور مدرک رسمی ومورد نیاز وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری به دانشجو ارائه می نماید.

3- منابع آزمون پایان ترم ،کاملاً مشخص می باشد.

4- آزمون پایان ترم اول که توسط سازمان سنجش برگزار می گردد به صورت تستی و نمره منفی ندارد.

5- دانشجومی تواند در مقاطع بالاتر با حداقل شهریه وهمچنین دردانشگاه های معتبر ادامه تحصیل دهد.

6- سازمان نظام وظیفه برای دانش پذیران ذکور پس ازقبولی در آزمون وردی دانشگاه پیام نور معافیت صادرمی نماید.

7- دانشجو می تواند با انتخاب دروس به شیوه عادی در کلاس ها حضور یابد و یا با انتخاب دروس به شیوه خودخوان یا الکترونیکی در کلاس ها حضور نداشته باشد.

8- دانشجو در صورت پذیرش در شهرستان ،می تواند محل برگزاری آزمون  خود را یک ماه قبل ازامتحانات شهرخود  انتخاب نماید.

9- تمامی مراحل ثبت نام در سایت جامع گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir صورت می پذیرد.

مدرک تحصیلی مورد پذیرش دوره فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد

1- دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته رسمی و بالاتر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته های تحصیلی علوم (شامل: گروه های علوم پایه، علوم پزشکی، علوم دامپزشکی، علوم کشاورزی و علوم فنی مهندسی) ـ علوم انسانی (شامل: گروه های علوم انسانی و هنر)

2- دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته رسمی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته های تحصیلی علوم (شامل: گروه های علوم پایه، علوم پزشکی، علوم دامپزشکی، علوم کشاورزی و علوم فنی مهندسی) ـ علوم انسانی (شامل: گروه های علوم انسانی و هنر)

شرایط تبدیل وضعیت از دانش پذیری به دانشجویی

1ـ نمره نهایی لازم برای قبولی بر اساس تاثیر 80 در صدی میانگین دروس حاصل از آزمون دانش پذیری  و تاثیر 20 درصدی میانگین مدرک کارشناسی می باشد.

2ـ میانگین مدرک کارشناسی برای  دانش پذیرانی که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند حاصل میانگین معدل دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته است.

3ـ برای پاسخهای غلط نمره منفی لحاظ  نمی شود.

4ـ تغییر وضعیت دانش پذیری به دانشجویی منوط به احراز شرایط زیر است:

4 ـ 1-شرکت درآزمون های پایان نیم سال دانش پذیری مشتمل بر 8 تا 10 واحد درسی.

4-2-کسب نمره نهایی لازم با توجه به ظرفیت پذیرش در رشته محل انتخابی.